USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 200

k volbě prvního místopředsedy Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

zvolila

poslance

Stanislava Kukrála

prvním místopředsedou Federálního shromáždění.

Pampúch v. r., Klůzová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP