USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 201

k volbě místopředsedů Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

zvolila

poslance

Jozefa Stanka

Zdeňka Jičínského

Jaroslava Jenerála

místopředsedy Federálního shromáždění.

Pampúch v. r., Klůzová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP