USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 202

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na pořad 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. prosince 1989

Sněmovna národů na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. prosince 1989 schválila tento pořad:

1. Volba prezidenta Československé socialistické republiky

2. Slib prezidenta Československé socialistické republiky.

Klůzová v. r., Pampúch v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP