USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 214

k návrhu na uvolnění a volbu členů výborů Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR

Sněmovna národů na své 8. schůzi dne 30. ledna 1990 uvolnila z členství ve výborech Sněmovny národů poslance

1. z výboru mandátového a imunitního

Řehkovou Marii

2. z výboru ústavně právního

Hykovou Blanku

Jenerála Jaroslava

Stanka Jozefa

Vlčka Eduarda

3. z výboru branného a bezpečnostního

Nového Václava

Vacka Miroslava

4. z výboru pro průmysl, dopravu a obchod

Dvořáka Ladislava

Kukrála Stanislava

Blažeje Antona

zvolila za členy výborů Sněmovny národů poslance

1. do výboru mandátového a imunitního

Stomeho Karola

Slavětínského Milana

Lentvorského Jaroslava

2. do výboru ústavně právního

Mikuleho Vladimíra

Cuhru Jaroslava

Stomeho Karola

Pitharta Petra

Muraško Pavla

Poslucha Mariána

Oleje Jozefa

Janočko Vladimíra

Hrušovského Pavla

3. do výboru zahraničního

Vlčka Eduarda

Novotného Josefa

Lajkepa Miroslava

Mezníka Jaroslava

Sychru Miroslava

Deyla Vojtěcha

Zelenaye Romana

4. do výboru branného a bezpečnostního

Lise Ladislava

Andrýska Milana

Mičietu Igora

Glezgo Štefana

Hrušovského Pavla

Orbana Petra

5. do výboru pro plán a rozpočet

Zemana Miloše

Sucháně Pavla

Červenku Zdenka

Nováka Ivo

Némethovou Zsuzsu

Kučeráka Jozefa

6. do výboru pro průmysl, dopravu a obchod

Vokála Václava

Andrýska Milana

Hrušku Milana

Fabiána Josefa

Kontru Martina

Lentvorského Jaroslava

7. do výboru pro zemědělství a výživu

Luxe Josefa

Hladíka Jaroslava

Kováře Mojmíra

8. do výboru pro kulturu a výchovu

Hykovou Blanku

Lajkepa Miroslava

Šolce Jana

Němcovou Danu

Raševa Petra

Kulana Petra

Popély Gyulu

Machalíka Jiřího

Fabiána Josefa

9. do výboru pro sociální politiku

Ročka Miroslava

Svobodu Jana

Kučeráka Jozefa

Semana Karola

10. do výboru pro životní prostředí

Řehkovou Marii

Krauskopfa Evžena

Brodského Petra

Chromého Heřmana

Glace Jaromíra

Nového Václava

Pekla Miloše

Hadravu Jana

Holčíka Juraje

Mesíka Juraje

Kačicovou Magdalénu

Šulku Františka

Duraye Miklóse

Blažeje Antona

Borisovou Zdenu

Dúhu Alojze

Strnadová v. r., Klůzová v. r.

ověřovatelé

Stank v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP