USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 218

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání 23. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1990

Sněmovna národů dne 30. ledna 1990 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1990 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR (tisk 247)

2. Odpověď místopředsedy vlády ČSSR akademika Milana Čiče na interpelaci poslanců Federálního shromáždění.

Klůzová v. r., Strnadová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP