USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 225

k návrhu na volbu do výborů Sněmovny národů

Sněmovna národů na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. února 1990

zvolila

poslance

Miroslava Tomana

- za člena výboru pro plán a rozpočet

Tomáše Ctibora

- za člena výboru ústavně právního

Jaroslava Kosa

- za člena výboru pro průmysl, dopravu a obchod

Petra Gecko

- za člena výboru pro kulturu a výchovu

Hvězdoně Kočtucha

- za člena výboru pro plán a rozpočet

Michala Sýkoru

- za člena výboru pro zemědělství a výživu.

Janočko v. r., Rusnák v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP