USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 227

k návrhu na volbu místopředsedy Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. února 1990

zvolila

poslance

Igora Mičietu

místopředsedou Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Janočko v. r., Rusnák v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP