USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 262

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze

Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 18.-24. dubna 1990

Sněmovna národů na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválila tento návrh pořadu:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci (tisk 296) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 392)

2. Vládní návrh zákona o akciových společnostech (tisk 293) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 382)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 304) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 386)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži (tisk 350) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 383)

5. Vládní návrh zákona o státním podniku (tisk 341) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 390)

6. Vládní návrh zákona o individuálním podnikání fyzických osob (tisk 294) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 391)

7. Interpelace, otázky a podněty poslanců

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (tisk 287) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 377)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí (tisk 336) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 360)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (tisk 370) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 394)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani (tisk 339) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 385)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani (tisk 337) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 384)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb., (tisk 342) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 376)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb., (tisk 343) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 379)

15. Vládní návrh zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor (tisk 315) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 393)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství (tisk 295)

17. Vládní návrh zákona o soudní rehabilitaci (tisk 303) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 361)

18. Návrh ústavního zákona o změně názvu Československé federativní republiky (tisk 371)

19. Návrh ústavního zákona o státních symbolech (tisk 311) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 373)

20. Návrh zákona o používání státních symbolů (tisk 335)

21. Návrh zákona o zabezpečení plurality odborů (tisk 328)

22. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech ve znění pozdějších předpisů (tisk 375)

23. Návrh ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na zrušení usnesení 8. schůze Sněmovny lidu ze dne 27. května 1970 a usnesení 7. schůze Sněmovny národů ze dne 27. května 1970 (tisk 389)

24. Návrh Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací na volbu soudců Nejvyššího soudu a odvolání soudců Nejvyššího soudu (tisk 372)

25. Návrh Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací na volbu soudce vojenského soudu (tisk 387)

26. Odpovědi na interpelace (tisky 374 a 378)

27. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 30. března do 17. dubna 1990 (tisk 358)

Kocinová v. r., Strnadová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP