USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 290

k návrhu na složení společného výboru pro dohodovací řízení k návrhu ústavního zákona

o změně názvu Československé federativní republiky (tisk 371)

Sněmovna národů na 27. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. dubna 1990 zvolila členy výboru pro dohodovací řízení poslance

Jaroslava Cuhru

Jaroslava Hladíka

Jaroslava Juchelku

Vítězslavu Klůzovou

Jaroslava Mezníka

zvolené v České republice

a

Jozefa Kučeráka

Jaroslava Lentvorského

Jozefa Oleje

Františka Šulku

Romana Zelenaye

zvolené ve Slovenské republice.

Kocinová v. r., Klůzová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP