USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 320

k návrhu na složení výboru pro dohodovací řízení k návrhu zákona

o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí

Sněmovna národů na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. května 1990 zvolila členy výboru pro dohodovací řízení tyto

poslance

Kose Jaroslava

Stomeho Karola

Šolce Jana

Bočkovou Jiřinu

Luxe Josefa

Oleje Josefa

Dvorského Josefa

Kučeráka Jozefa

Poslúcha Mariána

Lentvorského Jaroslava

Kocinová v. r., Klůzová v. r.
Stank v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP