Čtvrtek 17. ledna 1991

(Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin.)

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředsedové České národní rady Václav Žák, Michal Kraus, Zdeněk Malík, Jan Kasal a dalších 189 poslanců České národní rady.

Členové vlády České republiky: místopředsedové vlády František Vlasák a Milan Lukeš, ministr financí Karel Špaček, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr vnitra Tomáš Sokol, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr práce a sociálních věcí Milan Horálek, ministr zemědělství Bohumil Kubát, ministr státní kontroly Bohumil Tichý, ministr vlády Jaroslav Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo ČR, zahajuji 13. schůzi České národní rady, která byla svolána na žádost 1/3 poslanců ze dne 22. prosince 1990 a vítám vás na ní. Vítám zejména vládu ČR v čele s jejím místopředsedou Milanem Lukešem a omlouvám předsedu vlády ČR pana Petra Pitharta, který musel odjet na schůzi Rady obrany státu.

Jak všichni víte, dnes v noci došlo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti k útoku letectva USA a ostatních spojenců na irácké vojenské základny s cílem osvobodit Kuvajt. Nejen válka v Perském zálivu, ale i situace v Pobaltských republikách, krvavý zásah tanků v Litvě a dnešní situace v Lotyšsku nás všechny jistě hluboce zneklidňuje.

Navrhuji vytvoření pracovní skupiny ze zástupců politických klubů, která by připravila pro sněmovnu návrh prohlášení ČNR k současné mezinárodní situaci. Prosím poslanecké kluby, aby vyslaly po jednom zástupci v první přestávce do státních aktů a prosím, abyste o tomto návrhu hlasovali.

Kdo je pro vytvoření této skupiny, ať zvedne ruku. (Hlasování - 177) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se někdo hlasování? (2) Děkuji. Z toho dovozuji, že je nás 179, nikoliv 168, jak tu mám původně napsáno.

Jak si všichni jistě vzpomínáte, důvodem svolání dnešní schůze byla žádost třetiny poslanců, jak už jsem o tom mluvila, abychom vyhověli ustanovení našeho jednacího řádu, svolali jsme tuto schůzi do 30ti dnů ode dne požádání. Důvodem žádosti byla potřeba projednat otázky související se složením předsednictva ČNR. Předsednictvo ČNR vám tedy navrhuje tento pořad 13. schůze:

I. Návrhy na změny ve složení předsednictva ČNR

II. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR podle sněmovního tisku 159 a 161

III. Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon ČNR č.108/1987 Sb, o působnosti orgánů veterinární služby České socialistické republiky podle sněmovního tisku 158

IV. Návrh na delegování poslance Lubomíra Nedbálka za Českou národní radu do komise Federálního shromáždění pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989

V. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 22. prosince 1990 do 17. ledna 1991 podle sněmovního tisku 160.

Má někdo z vás k navrženému pořadu dnešní schůze nějaké připomínky? Pan poslanec Bárta.

Poslanec Zdeněk Bárta: Dámy a pánové, dovolte, abych se s vámi přivítal po své téměř měsíční absenci. Omlouvám se za dramatický výstup, který jsem zde ve sněmovně ztropil a narušil tím jednání pléna. Děkuji všem, kteří mě v mé pracovní neschopnosti navštívili, i všem, kteří mi vyjádřili svou přízeň.

Měsíc jsem se nemohl zúčastnit práce České národní rady. Měsíc jsem nebyl v tomto sněmu. Ten měsíc - krom toho, že jsem se dal trochu do pořádku - byl pro mne důležitý v jedné věci: Získal jsem poněkud odstup od toho překotného dění v tomto domě. Na chvíli jsem vystoupil z tohoto rychlíku a řeknu vám - není to špatné na nějakou dobu. Člověk získá poněkud nadhled a dívá se na ten uhánějící expres očima těch okolo, těch na peróně, těch, kteří buď mávají nebo hrozí - jak kdo.

Na chvíli jsem přestal být pasažérem tohoto vlaku. Pasažérem, který je plně zaujat děním uvnitř rychlíku - bitvou o sedadla, o místo pro zavazadla, hádkami se spolucestujícími. Pasažérem, který pro plné nasazení pro věci uvnitř vlaku ani nevnímá krajinu či lidi, kolem kterých projíždí. A protože mi jde o to, aby nám - České národní radě lidé mohli a měli proč mávat a nemuseli hrozit, mám v tuto chvíli jednu úpěnlivou prosbu. Prosím, važme, zda je v této chvíli nejen moudré, ale vůbec únosné provádět rekonstrukci předsednictva. Ve chvíli započaté války, eskalace napětí v Sovětském svazu, očekávaných teroristických útoků, ve chvílích těžkých vnitrostátních problémů - v této chvíli se naše rekonstrukce těžko komu bude jevit jinak, než jako boj o místo u okénka, či v první třídě.

Chápejte, prosím, nechci nijak snižovat oprávněné nároky pravicového klubu Občanského fóra. Je mi jasné, že k rekontrukci předsednictva dojít asi musí, i když já s ní nesouhlasím. Zejména s tím základním argumentem, že je třeba volit ty lidi, které známe. Právě ty, které znám velmi dobře za dlouhá léta, kdy bojovali proti totalitní moci, právě ti odcházejí. Ale prosím, není to naprosto nezodpovědné dělat to ve chvíli - i když k tomu třeba asi dojde - není to nezodpovědné dělat to ve chvíli, kdy samo Občanské fórum, které rekonstrukci iniciovalo, prochází tak zásadní změnou, totiž změnu ve stranu? A vůbec není jasné, kdo z nás v té straně budeme. Vždyť za měsíc může být vše úplně jinak a není to nezodpovědné, když za čas budeme přijímat nový jednací řád a tudíž opět volit předsednictvo?

Hluboce si vážím práce, kterou naši zvolení vyjednavači s touto věcí měli. Ta práce jistě nebyla marná a dá se na ni ještě za krátký čas navázat. Dávám tento návrh: neprojednávejme dnes v této naprosto neúnosné chvíli rekonstrukci předsednictva a odložme tuto věc do přijetí nového jednacího řádu.

Prosím vás o to, abyste podpořili tento můj návrh svým hlasováním. Moc vás prosím. A prosím zejména členy pravicového klubu o velkorysost a skutečnou státnickou moudrost v této chvíli. Prosím vás o to - vždyť se znemožníme před celým národem. Nedivil bych se lidem, kdyby nám už jen hrozili. Venku je boží dopuštění a my se hádáme, kdo bude sedět na jakém sedadle. Moc vás prosím.

Děkuji vám za trpělivost, se kterou jste mě vyslechli a chcete-li, třeba to berte jako takové farářské kázáníčko. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Další se přihlásil do diskuse poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, navrhuji, aby jako čtvrtý bod pořadu dnešní schůze byl zařazen návrh usnesení o otázce lustrací nejvyšších orgánů ČR. Důvodem jsou nové poznatky vyšetřovací komise událostí 17. listopadu 1989 a podobné usnesení Federálního shromáždění z 10. ledna tohoto roku.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Do diskuse se dále přihlásil poslanec Chromý.

Poslanec Heřman Chromý: Mám připomínku k prvnímu bodu, nikoli k programu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: K návrhu programu byla připomínka pouze poslance Bárty. Prosím, abyste své připomínky přesně označovali předmětem, o kterém budete jednat a které se týkají navržených bodů. K navrženému programu má ještě připomínku pan poslanec Čech.

Poslanec Vladimír Čech: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, nevidím situaci s rekonstrukcí předsednictva tak dramaticky, jako poslanec Bárta. Bylo o tom hovořeno na klubu. Přijetí nového jednacího řádu může trvat dlouho, otázka rekonstrukce předsednictva nemusí být krátkodobá.

Návrh na doplnění programu je ten, že ustavíme komisi, která vydá prohlášení ČNR. V tom, co říkala paní předsedkyně nebylo nic o tom, že bychom zaujali dnes naprosto jednoznačné stanovisko k situaci v SSSR, v pobaltských republikách atd. Stanovisko dnes musíme přijmout. Je to už stejně křížkem po funuse proti tomu, co se děje vzhledem k tomu, že Federální shromáždění k tomu zaujalo už stanovisko. Jako jeden z bodů programu třeba na závěr navrhuji, abychom přijali a zaujali naprosto jednoznačné stanovisko k situaci v Sovětském svazu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Má ještě někdo k navrženému pořadu dnešní schůze připomínky? Nemá. Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu.

Jako první odezněl návrh poslance Bárty neprojednávat rekonstrukci předsednictva a odložit projednání této rekonstrukce až do přijetí nového jednacího řádu. Prosím, aby ten, kdo hlasuje pro tento návrh, zvedl ruku. (54) Kdo je proti tomuto návrhu? (82) Zdržel se hlasování? (45)

Pozměňovací návrh poslance Bárty nebyl přijat.

Dalším návrhem je návrh poslance Maška. Prosím ho, aby jej přesně formuloval.

Poslanec Ivan Mašek: Šlo o návrh usnesení ČNR k lustracím nejvyších orgánů České republiky.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o tomto návrhu poslance Maška. Kdo je pro? (156) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování? (33)

Návrh poslance Maška byl přijat.

S dalším návrhem vystoupil poslanec Čech - aby sněmovna zaujala stanovisko k situaci v Sovětském svazu. Je to rozšíření mého původního návrhu na ustavení poslanecké komise, která by vyjádřila stanovisko jak k situaci v Perském zálivu, tak k situaci v pobaltských republikách.

Kdo je pro tento návrh poslance Čecha? (149) Kdo je proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování? (3)

Návrh poslance Čecha byl přijat.

Tímto jsou připomínky k programu navrženému pro dnešní schůzi vyčerpány. Podle prezenční listiny je přítomno 191 poslanců a budeme nyní hlasovat o programu tak, jak byl doplněn návrhem poslance Maška, jako o celku.

Kdo je pro tento program, ať zdvihne ruku (hlasuje se - 152). Kdo je proti? (10) Zdržel se hlasování? (29) Děkuji.

Pořad byl schválen. Prosím ověřovatele, aby v souladu s § 27, odst. 4 našeho jednacího řádu dohlíželi na správnost sčítání hlasů.

Prvým bodem jsou návrhy - prosím, faktická poznámka: (Ve sněmovně má být 201 přítomných - poznámka z pléna.) Já jsem to počítala a je to v pořádku. 152, 10 a 29 je 191. (Poslanec bere svou poznámku zpět.)

Přistupuji k programu. Prvním bodem programu jsou

I.

Návrhy na změny ve složení předsednictva ČNR.

Dnes se tedy máme zabývat otázkou nastolenou 22. prosince, otázkou obsazení předsednictva ČNR, provedeného na základě červnových voleb, podle jednání u kulatých stolů a nikoliv na základě osobních zkušeností, jak to odpovídá potřebám parlamentu, zejména po diferenciaci v poslední době ve společnosti i v OF, k níž došlo. Poslanec Ježek vyslovil přesvědčení, že nově zvolené předsednictvo by dostalo autentičtější podporu Sněmovny, což by přispělo ke konstruktivnější práci ČNR. Na základě zralé úvahy se někteří členové předsednictva rozhodli nabídnout podle § 30 jednacího řádu rezignaci a učinili tak proto, aby vyjádřili svůj postoj k vytvoření nového, dělného předsednictva ČNR, které by přesně odráželo zájmy poslanců. Ti členové předsednictva, kteří nabídli svoji rezignaci, vyjadřují svůj souhlas s kandidaturou a další prací v předsednictvu v případě, že by byli znovu navrženi.

Rezignaci nabídli tito členové předsednictva - postupuji podle abecedy: Burešová, Kalvoda, Kantůrková, Lom, Moserová, Laštůvka, Novák, Röschová, Šuman, Štindl, Švec, Vlach, Žák.

Pan poslanec Laštůvka mě požádal, abych jeho rezignaci přečetla.

"V Praze dne 14. 1. 1991. Vážená paní předsedkyně, vzhledem k situaci, která nastala v Klubu poslanců OF a zejména v souvislosti s probíhající názorovou diferenciací v OF a z toho vyplývající potřebu reprezentativního zastoupení jednotlivých názorových proudů v předsednictvu ČNR, považuji za nezbytné rezignovat na funkci předsedy výboru ochrany životního prostředí a urbanismu. Prosím, oznamte mou rezignaci na nejbližší schůzi ČNR. S pozdravem Ing. V. Laštůvka."

Nyní otvírám rozpravu a především se táži přítomných poslanců, zda má někdo k této zprávě doplňující nebo pozměňující návrhy. Došla řada připomínek k tomuto bodu programu i přihlášek do diskuse. První by vystoupil podle pořadí pan poslanec Koháček. Členové předsednictva mají přednost, jak mě správně upozorňuje pan místopředseda, pokud na této přednosti trvají, přihlásil se do diskuse pan Kotrlý (poslanec Kotrlý - netrvám na přednosti) , pan poslanec Chromý (poslanec - netrvám na přednosti) , takže to vezmu podle pořadí, jak došly návrhy a prosím pana poslance Koháčka.

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, tato mimořádná schůze ČNR, svolaná na žádost více než 1/3 poslanců, podle § 12 Jednacího řádu, má za cíl přispět k autentičtější podpoře práce našeho předsednictva a ke konstruktivnější práci celé Sněmovny. Jak uvedl 22. prosince poslanec Ježek, na ustavující schůzi jsme zvolili předsednictvo na základě návrhů vzešlých z jednání zástupců politických sil u kulatého stolu. Hlasovali jsme, aniž jsme měli možnost posoudit jednotlivé kandidáty v různých situacích denní parlamentní praxe.

Domnívám se, že půlroční společná práce v parlamentu nám již umožňuje s plným vědomím odpovědnosti navrhovaný krok, zvolit takové předsednictvo, které bude účinněji vystupovat jako vnitřní i vnější reprezentace této Sněmovny.

Po několika kolech jednání se všemi politickými partnery navrhujeme za Klub OF postup, který všem poskytuje nejvíce záruk a o němž jsme přesvědčeni, že ze všech diskutovaných variant má předpoklady nejvyšší politické stability a kultury.

Navrhujeme tedy této Sněmovně, aby jedním hlasováním odvolala celé předsednictvo a navrhujeme, aby toto hlasování bylo veřejné. Ihned poté navrhujeme volbu předsednictva a to ve 4 etapách: nejprve volbu předsedy, resp. předsedkyně ČNR, dále místopředsedů, potom předsedů výborů a nakonec ostatních členů předsednictva.

Ve všech poslaneckých klubech proběhla důkladná jednání o podobě nového předsednictva. Jejich zástupci uplatňovali tyto postoje v jednáních mezi kluby. Výsledkem těchto jednání, která se vyznačovala korektností, vzájemným respektem a důvěrou ve společně nalezená řešení je návrh na složení předsednictva, jež považujeme za vyvážený a z nemnoha možných variant za nejstabilnější. Dovolte, abych vás s tímto návrhem seznámil.

Klub OF navrhuje na místa, která byla dohodnuta v jednáních s ostatními politickými partnery, tyto poslance:

Na funkci předsedy paní dr. Burešovou, na funkci prvního místopředsedy jsme navrhli pana dr. Kalvodu. Další funkce místopředsedy navrhne Křesťanskodemokratická unie, dalšího - Hnutí za samosprávnou demokracii a jako posledního místopředsedu za Občanské fórum navrhujeme kolegu Jiřího Vlacha. Za předsedy jednotlivých výborů navrhuje Klub Občanského fóra tyto poslance: výbor mandátový a imunitní - Anna Röschová, ústavně právní Jiří Novák, pokud jde o výbor rozpočtový a kontrolní, Klub Občanského fóra by si dovolil požádat o rozhodnutí partnery ostatních stran, protože u nás nedošlo ke shodě. Naši dva kandidáti měli stejný počet hlasů, proto ať sněmovna rozhodne mezi Petrem Kozánkem a Ivem Svobodou. Dále do národohospodářského výboru navrhuje Karla Ledvinku, pro územní správu a národnosti svůj návrh přednese zástupce KSČM, pro ochranu životního prostředí a urbanismus navrhujeme Josefa Jančáryho, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví - navrhujeme pana dr. Loma, za předsedu výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost navrhujeme Jiřího Müllera, za předsedkyni výboru pro vědu, vzdělání a kulturu navrhujeme Jaroslavu Moserovou, za předsedu církevního a humanitárního výboru někoho navrhne Křesťansko-demokratická unie a návrh na předsedu pro obchod a cestovní ruch podá HSD.

Na členy předsednictva, kteří nemají konkrétní pověření, navrhujeme, aby jedno místo navrhla KDU a jedno místo HSD, dále pak navrhujeme za nás Václava Žáka, Karla Štindla, Ivana Maška, Milana Tatára, Martina Syku a dva návrhy by nám měla předložit KSČM.

Toto je návrh Klubu Občanského fóra, jehož jménem bych vás poprosil o podporu tohoto návrhu, a zároveň bych navrhl, aby své kandidáty představily i ostatní kluby, zastoupené zde ve sněmovně.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Koháčkovi a prosím pana poslance Kotrlého.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP