Čtvrtek 19. března 1992

Začátek schůze České národní rady 19. března v 9.15 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 164 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředseda vlády A. Baudyš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vnitra T. Sokol, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr průmyslu J. Vrba, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji třetí jednací den 32. schůze ČNR a všechny vás vítám. Vítám rovněž vládu ČR v čele s panem premiérem Petrem Pithartem.

Ze schváleného pořadu 32. schůze ČNR nám zbývá dokončit bod "Volba prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR". Všechny ostatní body byly projednány.

Proto prosím ověřovatele, aby nám podal zprávu o výsledku voleb, které proběhly včera ve večerních hodinách.

Poslanec Jiří Karas: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při druhé volbě prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 134 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 132 platných lístků, odevzdány byly 2 neplatné lístky. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků 0, počet nevydaných hlasovacích lístků 66. Rozhodnutí o neplatnosti hlasovacích lístků - lístky byly upraveny způsobem odporujícím volebnímu řádu.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto.

Pro pana Jiřího Drábka bylo odevzdáno 58 platných lístků, pro pana Pavla Husara bylo odevzdáno 73 platných lístků.

Do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR byl zvolen pan Pavel Husar. Jménem skupiny ověřovatelů mu blahopřeji ke zvolení do této funkce. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Mohu tedy konstatovat, že Česká národní rada do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky zvolila pana ing. Pavla Husara. I já blahopřeji.

Tím jsme projednali celý pořad 32. schůze.

Končím tedy 32. schůzi České národní rady.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP