Úterý 5. května 1992

Začátek schůze České národní rady 5. května v 9.15 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 168 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády A. Baudyš, ministr financí K. Špaček, ministr státní kontroly I. Němec, předseda Nejvyššího sodu A. Mokrý, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji 5. jednací den 35. schůze ČNR a všechny vás srdečně vítám. Rovněž vítám pana místopředsedu české vlády Baudyše a ministra financí Špačka.

Z dosavadního schváleného pořadu jednání jsme projednali celkem 21 bodů, u šesti bodů jsme jednání přerušili a 3 body máme ještě projednat jako celek. Zbývá nám tedy ještě projednat celkem 9 bodů.

Nejdříve se pokusíme dokončit všechny body, které jsme už projednávat začali. Včera jsme pokračovali v přerušeném jednání o vládním návrhu zákona o dani silniční. Tím bychom dnes začali - prosím tedy pana ministra Špačka a pana poslance Kapustu, aby se ujali svých povinností. (Děje se.) Prosím všechny poslance, kteří dosud jsou ve vestibulu, aby přišli do jednací síně, protože vzápětí po zahájení budeme hlasovat a pro hlasování - jak známo - je třeba přítomnosti nejméně 101 poslance.

Podle prezenční listiny je nás dost. Předpokládám, že ti, kteří ještě tráví poslední volné chvilky dnešního dne v předsálí, se dostaví. Přesto prosím skrutátorky, aby provedly kontrolní součet, abychom se dostali do obrazu. Čas, který mám k disposici, než dojde k sečtení poslanců, využiji k tomu, abych vám přečetl, co nás ještě čeká. Je to:

Vládní návrh zákona o dani silniční, vládní návrh zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodů nemovitostí, vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, vládní návrh zákona ČNR o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, vládní návrh zákona o správě daní a poplatků, návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o České akademii věd, toto všechno jsou body, které jsme už začali projednávat a jejichž projednávání jsme neukončili.

Kromě toho nám ještě zbývají odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců, informace ke zprávě FBIS a návrh klubu ODS na přijetí usnesení ČNR k vyžádání informací od FBIS.

Toto všechno nás tedy čeká ještě v průběhu 35. schůze. Podle sdělení skrutátorek je nás přítomných 87.

Nezbývá mi tedy nic jiného, než požádat, aby mi byly přineseny prezenční listiny, abychom zjistili, kterých 15 nebo 20 poslanců, kteří se zapsali, se už domnívají, že tím jejich aktivita pro dnešní den skončila.

Budu tedy číst jména poslanců, kteří jsou podepsáni na prezenčních listinách.

Čulíková - přítomna.

(Posl. Čulíková opět odchází ze zasedací síně.)

Paní poslankyně, prosil bych, kdybyste se laskavě posadila, takto bychom se potřebného počtu nedočkali.

(Smích.)

Posl. Havlovič - ano,

Holomek - ano,

Kalfus - ano,

Kantůrková - ano,

Kolářová - ano,

Kozánek - ano,

Kraus Petr - ano,

Květ Jan - ano,

Nerad František - ano,

Pecháček Karel - ano,

Pospíšil Petr - ano,

Povolný - ano,

Preclík - ano,

Svoboda Ivo - ano,

Šebor Jindřich - ano,

Šplíchal Václav - není, Vondráček - není,

Zajíček - ano.

Poprosím pana místopředsedu Kalvodu, aby provedl součet po jednotlivých klubech, který patrně bude dosti zajímavý.

Budinský přítomen,

Čech nepřítomen,

Čechová přítomna,

Fejfar přítomen,

Honajzer nepřítomen,

Jančáry nepřítomen,

Klimeš přítomen,

Koháček přítomen,

Koráb přítomen,

Kozel přítomen,

Krejčová přítomna,

Lom přítomen,

Maleňáková přítomna,

Marvanová přítomna,

Moldan přítomen,

Němčík přítomen,

Novák Libor přítomen,

Pavlíková přítomna,

Payne nepřítomen,

(Hlas z pléna: pracuje na akademii, je přítomen v budově.)

Nepochybuji o tom, že každý poslanec něco dělá, ale povinností je, abychom v tuto chvíli byli přítomni ve sněmovně.

Ratiborský přítomen,

Rozlivka přítomen,

Syka přítomen,

Šepsová přítomna,

Váca přítomen,

Válek přítomen,

Vlk přítomen,

Body přítomen,

Bumbová přítomna,

Čapek přítomen,

Čelišová přítomna,

Čundrle přítomen,

Dušek Rudolf přítomen,

Exner přítomen,

Hájek Jiří nepřítomen,

Hájek Josef nepřítomen,

Hofrová přítomna,

Hrazdíra přítomen,

Lagová přítomna,

Machalík nepřítomen,

Maryt přítomen,

Matějka Jaroslava přítomen,

Petr přítomen,

Řezáč přítomen,

Sojka přítomen,

Soural přítomen,

Stiborová přítomna,

Šrait přítomen,

Váchalová přítomna,

Žižka přítomen,

Andrle přítomen,

Balcárek nepřítomen,

Bezděk přítomen,

Dudešek přítomen,

Havlíček přítomen,

Homola přítomen,

Kačenka přítomen,

Kapusta přítomen,

Krčma nepřítomen,

Pruša nepřítomen,

Zeman Vladimír nepřítomen,

Domas přítomen,

Fröhlich přítomen,

Fendrych přítomen,

Hejsek přítomen,

Hochová přítomna,

Kalousová přítomna,

Kolmistr přítomen,

Mašatová přítomna,

Matějka František přítomen,

Moskal přítomen,

Němcová přítomna,

Piverka přítomen,

Přikryl přítomen,

Šabata přítomen,

Vacek přítomen.

(Hlásil se pan poslanec Kříž: Já jsem také přítomen.)

Bělehrádek přítomen,

Cibuzar přítomen,

Dušek Jiří přítomen,

Janeček přítomen,

Janů přítomna,

Karas přítomen,

Kasal přítomen,

Kubeš přítomen,

Meier přítomen,

Pavela přítomen,

Smělík přítomen,

Výborný přítomen,

Dobal přítomen,

Effenberger přítomen,

Hába přítomen,

Hofhanzl přítomen,

Kadlec přítomen,

Kalvoda přítomen,

Klener přítomen,

Kužílek nepřítomen,

Ledvinka přítomen,

Palkoska přítomen,

Šuman přítomen,

Vrchlavská přítomna.

(Není podepsána.)

Haringer přítomen,

Chutný přítomen,

Marek Antonín přítomen,

Balog nepřítomen,

Tatár nepřítomen,

Dohnal přítomen,

Chromý přítomen, (není podepsán),

Kotrlý nepřítomen (podepsán však je),

Mazalová přítomna,

Vaňák nepřítomen,

Wantula nepřítomen.

Dámy a pánové, to jsou tedy výsledky. Na pozdější reklamace se nebere zřetel, jak to rozhodl pan místopředseda Kalvoda, protože je první místopředseda, musím ho poslouchat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP