ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

7

Návrh

skupiny poslanců České národní rady

na zřízení dalších výborů České národní rady

Podepsaní navrhují podle čl. 118 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, § 8 odst. 3 a § 9 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, aby Česká národní rada zřídila dále uvedené výbory:

ústavně právní výbor

rozpočtový a kontrolní výbor

národohospodářský výbor

výbor pro územní správu, národnosti (a mezinárodní vztahy)

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

výbor církevní a humanitární

výbor pro obchod a cestovní ruch

V Praze dne 26. června 1990

Petr Dudešek v.r., Daniela Kolářová v.r., Hana Lagová v.r., Jiří Strašek v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP