ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

13

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 30. května 1990

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady se mění a doplňuje takto:

1. § 23 odst. 4 zní:

"(4) Konají-li se volby ve dvou dnech, stanoví se začátek voleb na čtrnáctou hodinu a konec voleb na dvacátou druhou hodinu prvého dne. Druhého dne začínají volby o sedmé hodině a končí o čtrnácté hodině. Pokud to místní poměry vyžadují, může rada místního národního výboru stanovit začátek voleb na dřívější hodinu, nejdříve však na dvanáctou hodinu prvého dne a pátou hodinu druhého dne, lhůty uvedené v ustanoveních § 21 a § 27 se i v těchto případech počítají od čtrnácté hodiny prvého dne voleb.".

2. § 29 odst. 3, první věta zní:

"Voliče, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem a má bydliště v České republice, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů a vyznačí v jeho občanském průkazu nebo vojenském průkazu, že se dostavil k hlasování."

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jaroslav Šafařík v. r.

předseda České národní rady

Petr Pithart v. r.

předseda vlády České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP