ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

15

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 18. června 1990,

kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady

Předsednictvo České národní rady se usneslo na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady se mění takto:

1. § 1 odst. 3 se vypouští.

2. § 2 odst. 1 se vypouští.

V § 2 odst. 2 se vypouští označení odstavce.

3. § 38 odst. 1 zní:

"(1) Česká národní rada zřizuje ze svých poslanců mandátový a imunitní výbor a další výbory pro jednotlivé úseky státní, hospodářské a sociální politiky; výbory jsou ze své činnosti odpovědny České národní radě."

4. § 39 odst. 2 písm. h) se vypouští.

5. § 41 se vypouští.

6. § 42 se vypouští.

7. § 43 se vypouští.

8. § 60 odst. 5 zní:

"(5) Politický, ekonomický a právní rozbor obsahuje též způsob přípravy zásad zákona."

9. § 96 se vypouští.

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jaroslav Šafařík v. r.

předseda České národní rady

Petr Pithart v. r.

předseda vlády České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP