ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

16

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 18. června 1990, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu se mění takto: V § 9 bod 5 zní: "okres Zlín;".

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jaroslav Šafařík v. r.

předseda České národní rady

Petr Pithart v. r.

předseda vlády České republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP