ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

19

Usnesení

předsednictva České národní rady

z 6. června 1990

o přikázání došlého návrhu k projednání výborům ČNR, upuštění od zásad zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti a návrhu na zkrácení zákonné lhůty

Předsednictvo České národní rady

souhlasí podle č. 121 ústavního zákona o čs. federaci se zkrácením zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání návrhu tohoto zákona poslancům ČNR do jeho projednání v České národní radě.

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP