ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

21

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 2. července 1990

Podle § 32 odst. a) zákona české národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke dvěma schůzím, a to 27. a 29. června 1990.

Na své schůzi 27. června 1990 předsednictvo České národní rady

- zvolilo za ověřovatele předsednictva České národní rady poslankyni Röschovou, poslance Hrazdíru, Ant. Procházku a Fendrycha;

- přijalo podle č. 129 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci demisi vlády České republiky a vyslovilo jí poděkování za její práci;

- stanovilo pořadí místopředsedů, v němž budou zastupovat předsedkyni ČNR takto:

1. místopředseda Václav Žák

2. místopředseda Michal Kraus

3. místopředseda Zdeněk Malík

4. místopředseda Jan Kasal;

- stanovilo náležitosti poslanců a funkcionářů ČNR v VI. volebním období;

- stanovilo termín a návrh pořadu 2. schůze České národní rady;

- zmocnilo předsedkyni ČNR přikazovat v naléhavých případech k projednání příslušným výborům zásady, návrhy zákonů, zákonných opatření předsednictva České národní rady, mezinárodní smlouvy a jiné návrhy, předkládat České národní radě zprávy o činnosti jejího předsednictva a podle potřeby určovat účast cizích osob na schůzích předsednictva České národní rady;

- prohlásilo nastoupení náhradníků za poslance ČNR, kteří rezignovali, a to Ladislava Krčmy z HSD za Zdeňka Šperku, a Dagmar Hochovou z OF za Rudolfa Zemana;

- schválilo ustavení pracovní skupiny pro jednání s Čs. televizí ohledně zvýšení publicity o činnosti České národní rady ve složení posl. Žák, Kantůrková a Šuman;

- zabývalo se otázkami spojenými s ustavením stálé komise předsednictva České národní rady pro zemědělskopotravinářský komplex a lesnictví;

- uložilo předsedkyni ČNR předložit předsednictvu ČNR návrh na rozdělní působnosti místopředsedů ČNR.

Na své schůzi 29. června 1990 předsednictvo České národní rady

- jmenovalo podle č. 122 odst. 1 písm. a) ústavního zákona o čs. federaci Petra Pitharta předsedou vlády České republiky;

- jmenovalo podle téhož zákona novou vládu České republiky, a to ve složení:

František Vlasák,místopředseda vlády a předseda České komise pro plánovaní a vědeckotechnický rozvoj
Antonín Baudyš,místopředseda vlády
Milan Lukeš,místopředseda vlády
Karel Špaček,člen vlády pověřený řízením ministerstva financí
Ludvík Motyčka,člen vlády pověřený řízením ministerstva výstavby a stavebnictví
Petr Vopěnka,člen vlády pověřený řízením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Milan Uhde,člen vlády pověřený řízením ministerstva kultury
Martin Bojar,člen vlády pověřený řízením ministerstva zdravotnictví
Milan Horálek,člen vlády pověření řízením ministerstva práce a sociálních věcí
Leon Richter,člen vlády pověřený řízením, ministerstva spravedlnosti
Tomáš Hradílek,člen vlády pověřený řízením ministerstva vnitra
Jan Vrba,člen vlády pověřený řízením ministerstva průmyslu
Bohumil Kubát,člen vlády pověřený řízením ministerstva zemědělství a výživy
Vlasta Štěpová,členka vlády pověřená řízením ministerstva obchodu a cestovního ruchu
Bedřich Moldan,člen vlády pověřený řízením ministerstva životního prostředí
Bohumil Tichý,člen vlády pověřený řízením Výboru lidové kontroly
Karel Dyba,člen vlády
Miroslav Grégr,člen vlády
Jaroslav Šabata,člen vlády
Tomáš Ježek,člen vlády.

Poté složili členové nové vlády České republiky ústavní slib do rukou předsedkyně ČNR Dagmar Burešové. Slavnostní akt se uskutečnil ve Staré sněmovně na Pražském hradě. V odpoledních hodinách přijal předsednictvo České národní rady a vládu České republiky prezident České a Slovenské federativní republiky Václav Havel.

V Praze 2. července 1990

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP