ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

26

Návrh

předsednictva České národní rady

na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

Předsednictvo České národní rady navrhuje podle § 75 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada souhlasí se zkrácením zákonné lhůty 60 dnů od doby rozeslání návrhů níže uvedených zákonů poslancům do jejich projednání v České národní radě s tím, že bude dodržena lhůta 30 dnů:

a) vládní návrh zákona ČNR o obcích (obecní zřízení) - tisk 32,

b) vládní návrh zákona ČNR o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících - tisk 33,

c) vládní návrh zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích - tisk 34,

d) vládní návrh zákona ČNR o hlavním městě Praze - tisk 31,

e) návrh poslanců České národní rady na vydání zákona ČNR o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady - tisk 17,

f) návrh zákona ČNR o jedancím řádu České národní rady."

V Praze dne 3. září 1990

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP