ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

38

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 20. července 1990

o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

O udělení souhlasu k vyklizení nemovitého majetku uvedeného ve zvláštním předpise [§ 1 zákona č. /1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého], pokud tento majetek slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, rozhoduje ministerstvo kultury České republiky po projednání s příslušným ústředním orgánem státní správy.

§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní rady.

Petr Pithart v.r.

předseda vlády České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP