ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

39

INTERPELACE

poslance Miroslava Čapka vládě České republiky ve věci zjištění informací a vyjádření nesouhlasu s postupem vlády České republiky tykající se péče a finančních prostředků Severočeského kraje.

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Miroslava Čapka vládě České republiky:

"Na plenárním zasedání MěstNV v Teplicích jsem byl vyzván k interpelaci vlády České republiky a k zjištění informací a vyjádření nesouhlasu s postupem vlády České republiky tykající se péče a finančních prostředků Severočeského kraje.

Vláda České republiky měla krátit finační prostředky plynoucí do Severočeského kraje o 320 mil korun. (O této skutečnosti informoval i Severočesky deník).

S tímto postupem není možno souhlasit, zvlášť když není dostatečně vysvětleno s jakým záměrem tak bylo učiněno. Vzrůstá pocit, že se opětovně přerozdělují prostředky, ale zásadní opatření se nečiní a Severočeský kraj by si měl pomoci sám. Ostatní zbytek republiky není dostatečně seznámen s tím, jaké je v Severočeském kraji negativní životní prostředí a s tím, že si zbytek republiky žil víceméně na úkor Severočeského kraje. Je zde nebezpečí, že s příchodem podzimu a vznikem nepříznivých rozptylových podmínek v ovzduší se budou opakovat znovu demonstrace za čistý vzduch, jako tomu bylo v Teplicích již na počátku listopadu loňského roku. Lidem chybí jasná a konkrétní odpověď, jak se bude v Severočeském kraji postupovat, jak budou zvýhodněni oproti jiným krajům, jak a do čeho se budou vkládat finanční prostředky na radikální zlepšování životního prostředí, když zmíněny postup vlády do těchto snah nezapadá. Jinak opravdu hrozí vytvoření nového napětí, kterému by se mělo předejít.

Proto žádám o odpověď na tyto otázky:

1. Proč byly kráceny finanční prostředky pro Severočeský kraj a s jakým záměrem?

2. Jaké jsou konkrétní záměry vlády tykající se zlepšování životního prostředí v Severočeském kraji a to pro nejbližší období, nikoliv na 2 roky či 5 let?

3. Jak bude vláda informovat obyvatele Severočeského kraje, ale i ostatních krajů, o svých záměrech a krocích v této oblasti?

Dosavadní informovanost veřejnost neuspokojuje.

4. Zda vláda přijme samostatný materiál zabývající se Severočeským krajem, především pánevními okresy Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, resp. Litoměřice, Louny a Děčín?

5. Zda tento materiál bude zahrnovat pouze životní prostředí, či bude vzhledem ke specifikaci kraje řešit i oblasti zdravotnictví, školství, dopravy, kultury atd.?

6. Zda vláda České republiky uskuteční rovněž výjezdní zasedání do Severočeského kraje a pokud ano, kdy to bude?

V Teplicích, 30. července 1990
Miroslav Čapek, v.r."

V Praze, dne 23. srpna 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP