ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

42 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslanců Zdeňka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana

ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi

ve věci obecného zájmu na prošetření spekulativních převodů některých památkově chráněných stavebních objektů a pozemků ze státního majetku v dosavadní správě KNV, ONV, příp. MěNV či MNV do vlastnictví či provozování různých podnikatelských organizací

Ministr vnitra České republiky Tomáš Hradílek odpověděl poslancům Zdeňku Malíkovi, Jaroslavě Moserové a Vladimíru Šumanovi na jejich interpelaci dopisem ze dne 4. října 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka na interpelaci poslanců Zdenka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana, která zní:

"Vážená paní předsedkyně,

dne 11. září jsem obdržel interpelaci poslanců Zdeňka Malíka, Jaroslavy Moserové a Vladimíra Šumana ve věci obecného zájmu na prošetření spekulativních převodů některých památkově chráněných stavebních objektů a pozemků ze státního majetku v dosavadní správě národních výborů. V předmětné věci byl současně interpelován ministr státní kontroly a ministr kultury České republiky.

Ve spolupráci s výše uvedenými resorty jsou jednotlivé případy prověřovány a celá tato akce si vyžádá určité časové období. Vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti daného problému, nejsem tedy schopen podat vyčerpávající odpověď ve stanovené zákonné lhůtě.

Předběžně Vás mohou informovat o tom, že některými převody těchto objektů se již zabývá Krajská správa SNB v Hradci Králové a Krajské prokuratury v Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Současně bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že dosavadní právní předpisy prakticky umožňují uvedené převody realizovat, aniž by byl zjevně porušen zákon. Bylo by tedy žádoucí, aby se Česká národní rada touto problematikou zabývala z hlediska legislativních úprav příslušných právních předpisů.

Prosím, abyste tuto moji informaci tlumočila interpelujícím poslancům. Jakmile bude prověřování jednotlivých případů uzavřeno, podám souhrnnou zprávu na nejbližší schůzi České národní rady.

S pozdravem

Tomáš Hradílek, v.r."

V Praze, dne 9. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP