ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

53

INTERPELACE

poslanců Jiřího Machalíka, Jaroslava Sourala, Miroslava Rašky, Rudolfa Duška a Jarmily Hofrové

na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta

ve věci odvolání ředitele Státního statku Bruntál

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslanců ČNR Jiřího Machalíka, Jaroslava Sourala, Miroslava Rašky, Rudolfa Duška a Jarmily Hofrové na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta:

"Vážený pane ministře,

rozhodující politické síly v zemi zřetelně stupňují důraz při požadování rozbití tzv. starých struktur, nomenklaturních bratrstev, mafií atd. Objevují se až hysterické výzvy, které se snaží rozpoutat všeobecnou čistku mezi řídícími pracovníky v různých sférách života společnosti.

Nepochybujeme o tom, že se ve zmíněných reakcích specifickým způsobem odrážejí reálně existující problémy. Historické i každodenní zkušenosti nás však varují, že napjaté atmosféry lze využít k nízkým politickým cílům, vyřizování osobních účtů či jiným sobeckým záměrům. Zmiňujeme se o tomto nebezpečí především proto, že stále častěji se oběťmi podobných tendencí stávají občané, kteří se provinili pouze tím, že jsou členy KSČM.

Naše dostupné údaje signalizují, že do této kategorie zřejmě patří i případ ing. Josefa Kubeši, bývalého ředitele Státního statku Bruntál, jehož jste, pane ministře, nedávno odvolal z funkce bez udání důvodů a prostřednictvím dálnopisu. Ponecháme-li stranou formu, nemůžeme mlčet k tomu, že Vaše kádrové rozhodnutí je mezi informovanými prakticky všeobecně kvalifikováno jako trest za politickou příslušnost. Takové hodnocení Vašeho kroku nepřímo potvrzují okolnosti odvolání a skutečnost, že jmenovaný je uznáván za své odborné a lidské kvality.

Stručně řečeno, neshledali jsme nic, co by Váš postup vysvětlovalo jinak, než výše uvedeným způsobem. Žádáme Vás proto, pane ministře, o vyjádření.

V Praze dne 22. srpna 1990 Jiří Machalík, v.r.
Jaroslav Soural, v.r.
Miroslav Raška, v.r.
Rudolf Dušek, v.r.
Jarmila Hofrová, v.r."

V Praze, dne 25. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP