ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

54

INTERPELACE

poslance Jaroslava Štraita

na ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka

ve věci odvolání ředitele Okresního podniku bytového hospodářství v Jičíně

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Jaroslava Štraita na ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka:

"Zvlášť v posledních dnech se vyskytují nevybíravé útoky proti členům KSČM stávajícím i bývalým. Poctivým lidem se vyhrožuje jen proto, že byli nebo jsou v komunistické straně. Nepravdivá nařčení jsou zase dementována v duchu taktiky starého Bismarka "biče a cukru".

Podle mého názoru se hledají viníci ne příliš úspěšných kroků v ekonomické oblasti. Připravují se mimořádná opatření, která dávají nepřiměřené kompetence. Vytváří se prostor pro vyhrožování, vyřizování účtů a osobních záští.

Na druhé straně je velice sympatické, že někteří přední politikové hovoří o lidských kriteriích: pracovitosti, čestnosti, výsledcích práce a teprve o případné stranickosti. Stejně jako v minulosti není členství v politické straně zárukou kvality člověka.

Dříve nebo později se méně uvážlivé politické kroky mohou odrazit v ekonomice a životní úrovni.

Za zcela optimální považuji vyhlašování spravedlivých a objektivních konkurzů, po jisté době náročné hodnocení a úvaha: nestačí-li na svěřenou funkci, bratr - nebratr, s hrušky dolů. Mlhavá tzv. "spjatost s bývalým režimem" je v hodnocení velmi problematická a relativní.

Dne 9. srpna 1990 se na mě obrátili zástupci osazenstva Okresního podniku bytového hospodářství z Jičína. Poskytli mi hodnověrné doklady o profilu ředitele pana Rudolfa Šindeláře. Ten, přes to, že byl 13. září 1989 řádně zvolen ředitelem podniku a v konkurzním řízení o necelý rok později 18. července 1990 doporučen, rada MěstNV v Jičíně ho odvolala.

S postupem zřizovatelů vyjádřila zásadní nesouhlas odborová organizace podniku a dvě třetiny osazenstva.

Zaměstnanci nesouhlasí, upozorňují na možnost stávky a označují celý akt za tažení proti bývalému členu KSČ. Nebylo přihlédnuto k organizačním schopnostem, jeho náročnosti, důslednosti a především dlouhodobým ekonomickým výsledkům.

Výše uvedené jsem si osobně ověřoval mezi pracovníky podniku, dělníky i členy občanské iniciativy a nabyl jsem podobného dojmu. Pan Rudolf Šindelář se provinil tím, že byl členem KSČ - tzv. exkomunista.

Proto se obracím na ministra vnitra ČR - je příčinou odvolání ředitele jičínského OPBH jen jeho bývalá politická příslušnost?

V Hradci Králové 26. srpna 1990 Jaroslav Štrait v.r."

V Praze, dne 25. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP