ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

54 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Jaroslava Štraita ministrovi vnitra Tomáši Hradílkovi ze dne 26. srpna 1990 ve věci odvolání ředitele OPBH v Jičíně

Ministr vnitra České republiky Tomáš Hradílek odpověděl poslanci Jaroslavu Štraitovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 4. října 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka na interpelaci poslance Jaroslava Štraita, která zní:

"Vážený pane poslanče, prostřednictvím předsednictva České národní rady obrátil jste se na mne s interpelací ve věci odvolání pana Rudolfa Šindeláře z funkce ředitele Bytového podniku s. p. v Jičíně. K Vaší interpelaci sděluji následující.

Úvodem chci připomenout, že podle zákona o státním podniku, schváleného Federálním shromážděním dne 1. května 1990, ředitele podniku jmenuje a odvolává zakladatel. Ministerstvo vnitra České republiky nemůže proto zasahovat do pravomocného rozhodnutí Měst NV v Jičíně, jako zakladatele s. p. Bytový podnik Jičín, ve věci odvolání ředitele tohoto podniku.

Přes tuto skutečnost jednal v uvedené věci bytový odbor našeho ministerstva s místopředsedou Měst NV v Jičíně panem Karlem Svobodou. Podle jeho informací byl pan Rudolf Šindelář odvolán z funkce ředitele podniku rozhodnutím rady Měst NV v Jičíně a od 1. července 1990 pověřen vedením podniku až do doby definitivního obsazení místa ředitele podniku na základě vypsaného konkursu.

Na podkladě konkursu byla dne 18. 7. 1990 radou Měst NV v Jičíně do funkce ředitele podniku jmenována paní ing. Soňa Sedláčková s účinností od 1. 11. 1990. Tato se však této funkce vzdala ještě před plenárním zasedáním Měst NV v Jičíně dne 29. 7. 1990. S přihlédnutím k této skutečnosti rada Měst NV v Jičíně jmenovala dne 11. 9. 1990 pana Rudolfa Šindeláře, též účastníka konkursu, znovu ředitelem podniku s účinností od 12. 9. 1990.

Vzhledem k tomu, že pan Rudolf Šindelář byl radou Měst NV v Jičíně znovu jmenován do funkce ředitele podniku, lze odmítnout domněnku, že příčinou jeho odvoláním před konkursním řízením byla jeho bývalá politická příslušnost. S pozdravem

V Praze, dne 4. října 1990 Tomáš Hradílek, v.r."

V Praze, dne 24. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP