ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

56

INTERPELACE

poslanců Miroslava Čapka, Květoslavy Čelišové, Vladimíra Řezáče a Jaroslava Žižky

na ministra zdravotnictví České republiky Martina Bojara

a

ministra vnitra vlády České republiky Tomáše Hradílka

ve věci přidělování bytů lékařům a farmaceutům ve státním zájmu

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslanců ČNR Miroslava Čapka, Květoslavy Čelišové, Vladimíra Řezáče a Jaroslava Žižky na ministra zdravotnictví České republiky Martina Bojara a ministra vnitra České republiky Tomáše Hradílka:

"Vládním nařízením číslo 205/1990 Sb., o přidělování bytů ve státním zájmu, resp. derogační klausulí bylo zrušeno mimo jiné též vládní nařízení č. 1/1985 Sb., na základě kterého šlo přidělit ve státním zájmu byt též lékařům a farmaceutům. Nově přijaté vládní nařízení pak ve výčtu profesí lékaře a farmaceuty neuvádí. Tato skutečnost má negativní vliv na stabilizaci lékařů a farmaceutů v Severočeském kraji, když přednostní přidělen bytu podle předcházející právní úpravy bylo jedním z hlavních důvodů nástupů lékařů a farmaceutů v tomto regionu. Nyní, konkrétné v okrese Teplice takto nenastoupí do pracovního poměru 15 až 16 lékařů a farmaceutů, protože nové vládní nařízení č. 205/1990 Sb. vyloučilo možnost přidělit jim byt přednostně ve státním zájmu. Toto neumožňuje ani ustanovení §13 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

Žádám proto, aby vláda České republiky vládním nařízením rozšířila okruh profesí, kterým je možno přidělit byt přednostně ve státním zájmu, též na lékaře a farmaceuty, alespoň pro okresy Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov, kde je situace kritická a což nepochybně přispěje k jejich stabilizaci. Domnívám se však, že se nejedná o problém pouze pánevních okresů, ale i dalších příhraničních okresů v celé České republice a proto dávám na zvážení rozšíření i o další příhraniční okresy v České republice podle místní potřeby.

Odpověď na interpelaci žádáme podat písemně.

V Teplicích dne 10. září 1990 Miroslav Čapek, v.r.
Květoslava Čelišová, v.r.
Vladimír Řezáč, v.r.
Jaroslav Žižka, v.r."

V Praze, dne 25. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP