ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

57

INTERPELACE

poslance Josefa Bezděka

na vládu České republiky

ve věci mimosoudních rehabilitací

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Josefa Bezděka na vládu České republiky:

"V minulých dnech mě navštívili zástupci Klubu Dr. M. Horákové s požadavkem, abych jako poslanec České národní rady uplatnil následující interpelaci týkající se mimosoudních rehabilitací:

Rehabilitací se hlavně dožadují lidé, kteří nikdy, a to ze zásadních důvodů, nebyli členy totalitní marxistické organizace (KSČ). A to jak od roku 1945 - 68, konečně pak ani po obrodném procesu v roce 1968 (tedy od roku 1968 až 1989). A zde se doporučuje ze zásadních důvodů oddělit od sebe zvlášť:

- nestraníky, kteří svými zásadními postoji nikdy nekolaborovali s KSČ a byli také za svoje postoje i s rodinami persekuováni, terorizováni a existenčně poškozováni. Proto tyto plně rehabilitovat, uznat oprávněné odškodnění. Pokud se tak nestane, prokáže se vlastně, že kolaborace s totalitními režimy (a to již od roku 1939) byly vždy výnosným podnikáním! Bylo by to poučení pro další generace.

- komunisty bývalé - zejména po letech obrodného procesu 1968, kteří se leckdy dostali do situace disidentů jen proto, že prohráli v mocenském boji dvou skupin v totalitní KSČ. Po zlikvidování obrodného procesu v roce 1968 byli tito bývalí komunisté poškozeni hlavně finančně, ztrátou výhodných míst, jinak velice dobře placených, což je jediný důvod, proč se nyní dožadují odškodnění. Tyto žádosti a stížnosti bývalých komunistů se množí, avšak specielně zmíněné žádosti je nutno odmítnout a považovat je za interní záležitost KSČ! Tedy právní ani morální nárok na to nemají!

Věřím, že k této problematice bude přijato zásadní stanovisko, se kterým budu moci seznámit zástupce výše uvedeného Klubu.

V Olomouci dne 29. srpna 1990 Josef Bezděk, v.r."

V Praze, dne 25. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP