ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

58

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Václava Moskala ministrovi zemědělství Bohumilu Kubátovi, ze dne 3. července 1990 ve věci přípravy a projednávání zemědělského programu

Ministr zemědělství České republiky Bohumil Kubát odpověděl poslanci Václavu Moskalovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 31. srpna 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady předkládám České národní radě odpověď ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta na ústní interpelaci poslance Václava Moskala, která zní:

"Byl zpracován dokument "Uplatnění ekonomické reformy v agrárně potravinářském komplexu", který bude 6. září t. r. projednáván v Hospodářské radě vlády ČR a návazně pak předložen k projednání ve schůzi vlády ČR. Souběžně je připravováno prodiskutování tohoto závažného dokumentu i v orgánech ČNR, především ve stálé komisi pro zemědělství, výživu a lesnictví ČNR. Po dohodě s federálním ministerstvem hospodářství byl pro současnou informaci poslanců postoupen také podklad "Rozpracování specifik zemědělství v rámci návrhu" Scénáře ekonomické reformy, který bude rovněž v této komisi počátkem září t. r. diskutován.

I přesto, že bylo dosaženo jistého předstihu prací na uvedených strategických programech, nutno počítat s tím, že další postup bude ovlivňován a korigován podle vývoje a tempa prací na ekonomické reformě celého národního hospodářství, ke které je v současné době vedena diskuse scénáře na všech úrovních.

Bohumil Kubát, v.r."

V Praze, dne 25. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP