ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

61 B

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Leona Danneberga

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi

ve věci zrušení možnosti přidělovat byty lékařům a farmaceutům v Severočeské hnědouhelné pánvi mimo pořadník

Ministr zdravotnictví České republiky Martin Bojar odpověděl poslanci Leonu Dannebergovi na interpelaci dopisem ze dne 26. února 1991.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra zdravotnictví České republiky Martina Bojara na interpelaci poslance Leona Danneberga, která zní:

"Vážený pane poslanče, k Vaší interpelaci ve věci zrušení možnosti přidělovat byty lékařům a farmaceutům v Severočeské pánvi mimo pořadník podávám následující vyjádření.

Jak jste sám uvedl v dopise předsedovi vlády, podali totožnou interpelaci i poslanci České národní rady Miroslav Čapka, Květoslava Čelišová, Vladimír Řezáč a Jaroslav Žižka, na kterou jsme spolu s ministrem vnitra ústně a písemně odpověděli a plénum České národní rady s naší odpovědí vyslovilo souhlas.

Vzhledem k tomu, že z Vašeho dopisu není zřejmé, zda máte k dispozici toto naše vyjádření, dovoluji si připojit jeho opis s tím, že řešení dané problematiky lze provést ve smyslu § 14 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, dodatečným zařazením do pořadníku rozkladem. S pozdravem

V Praze dne 26. února 1991 Martin Bojar, v.r."

V Praze dne 12. března 1991

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP