ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

64

Návrh

předsednictva ČNR

na usnesení České národní rady o změnách ve složení výborů ČNR

Česká národní rada

I. volí

1. Antonína Andrleho členem ústavně právního výboru

2. Luďka Fendrycha členem výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus

3. Karla Fonioka členem výboru pro územní správu a národnosti

4. Františka Homolu členem rozpočtového a kontrolního výboru

5. Jaroslava Kelnara členem národohospodářského výboru

6. Tadeusze Wantulu členem výboru pro územní správu a národnosti

7. Františka Matějku členem výboru pro obchod a cestovní ruch

8. Jiřího Müllera členem církevního a humanitárního výboru

9. Františka Nerada členem rozpočtového a kontrolního výboru

II. v souvislosti s tím odvolává

1. Antonína Andrleho z výboru pro územní správu a národnosti

2. Luďka Fendrycha z rozpočtového a kontrolního výboru

3. Karla Fonioka z ústavně právního výboru

4. Františka Homolu z výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus

5. Jaroslava Kelnara z výboru pro obchod a cestovní ruch

6. Tadeusze Wantulu z výboru pro obchod a cestovní ruch

7. Františka Matějku z církevního a humanitárního výboru

8. Jiřího Müllera z výboru pro obchod a cestovní ruch

V Praze dne 3. října 1990

předsedkyně České národní rady

v z. Václav Žák v. r.

místopředseda České národní rady

Počet členů a politické složení výborů ČNR

po případném schválení tisku č. 64

VýborPočet celkem OFKSČMHSD KDU
ústavně právní výbor 19113 32
rozpočtový a kontrolní výbor 17103 22
národohospodářský výbor 20123 32
výbor pro územní správu a národnosti 21124 32
výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus 20133 22
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 20133 22
výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost 18104 22
výbor pro vědu, vzdělání a kulturu 22162 22
církevní a humanitární výbor 17113 12
výbor pro obchod a cestovní ruch 16113 11
nezařazení poslanci10 711 1
celkem200126 322220
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP