ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

66

INTERPELACE

poslance Stanislava Zajíčka

ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi

ve věci činnosti tajemníka Jihomoravského krajského národního výboru

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Stanislava Zajíčka ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi:

"Vážený pane ministře,

přípisem tajemníka Jihomoravského krajského národního výboru JUDr. Ivana Pospíšila ze dne 12. 9. 1990 (bez podpisu vlastní rukou) dostaly okresní národní výbory v Jm kraji za úkol rozšířit po všech místních národních výborech bulletiny Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko č. 5 a 6. Součástí zásilky tajemníka JmKNV byl rovněž otevřený dopis tohoto hnutí adresovaný "Všem předsedům ONV, všem starostům obcí", podepsaný vedoucími představiteli tohoto hnutí (bez podpisu vlastní rukou). Tento text žádá adresáty o rozšíření obsahu obou bulletinů; tvoří jej ideová stanoviska HSD - SMS k otázce zemského zřízení, vlastní návrh HSD - SMS paragrafovaného znění zákona o zemském zřízení a další interní texty tohoto politického uskupení. Text dopisu dále seznamuje s adresami center a mluvčích HSD a žádá příslušné MNV a jejich rozšíření mezi občany, přičemž konstatuje, že jde o "... mobilizaci občanů k nastávajícím volbám." MNV jsou dále vyzývána k zaujetí "kladného stanoviska" k těm pasážím bulletinu, které jsou nazývány "návrh zákona o zemském zřízení" s tím, že mají požadovat na premiérovi české vlády dr. Petru Pithartovi a předsednictvu České národní rady schválení tohoto textu jako zákona ČNR ještě před komunálními volbami.

Zásilka tajemníka JmKNV si tedy klade za cíl přenesení stranických materiálů politického hnutí co nejblíže k občanům prostřednictvím služební pošty a aparátu státní správy. Tato interpelace není prostorem pro formulaci možných politických konsekvencí takového jednání. Mám za to, že tento postup veřejného činitele - funkcionáře státní správy krajské úrovně je zcela nepřípustný a žádám řešení celého případu v zákonných lhůtách.

V Uherském Brodě dne 24. září 1990

Příloha - 1x dopis tajemníka JmKNV

1x dopis HSD - SMS

PhDr. Stanislav Zajíček"

V Praze, dne 5. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.
TAJEMNÍK
Jihomoravského krajského národního výboru
Brno
V Brně dne 12. září 1990

Vážený pane tajemníku,

v příloze Vám zasílám Informační BULLETIN číslo 5 a 6 a žádám Vás, abyste zabezpečil jejich předání na všechny MNV v okrese.

S pozdravem

JUDr. Ivan Dospíšil v.r.

Všem tajemníkům

okresů

v Jihomoravském krajiVšem předsedům ONV,

všem starostům obcí

Vážení přátelé,

Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko se na Vás obrací s prosbou o spolupráci v poskytnutí podstatných informací Vašim občanům o naší koncepci územní samosprávy (= samosprávy obcí, měst, okresů, oblastí a zemí) a v mobilizaci občanů k nastávajícím volbám.

Co se týče prvního problému, dovolujeme si Vám zaslat Informační bulletin č. 5, v němž je publikován "Stručný nástin návrhu na demokratické samosprávné spolkové uspořádání československého státu". Realizace naší idee Československé spolkové republiky je cílem, kterého bychom chtěli dosáhnout do příštích parlamentních voleb, takže z publikace v přiloženém bulletinu jsou aktuální do komunálních voleb jen pasáže týkající se obecní, okresní, oblastní a zemské úrovně samosprávy.

Co se týče obecní samosprávy, ztotožňujeme se v jejím pojetí se Svazem obcí a měst. Je shodné s naší koncepcí samosprávy obcí, formulovanou již v roce 1968. Co zvláště zdůrazňujeme v současné době je:

1) Volba starostů přímou volbou, kteří by po dobu výkonu své funkce pozastavili své případné členství v té či oné politické straně nebo v politickém hnutí.

2) Co největší oddělení samosprávy od státní správy, omezení státní správy v přenesené působnosti do obcí na minimum (např. matrika) a podstatné omezení státní správy vůbec. Avšak tam, kde jsou pro to podmínky, aby mohla v maximální míře, aniž by omezovala samosprávu, být převzata městy působnost státní správy, která by byla městům státní správou hrazena.

3) Do doby, než bude provedena daňová reforma, provést odpovídající změnu adresáta dosavadních daní tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší úrovně samofinancování obcí a měst.

V souvislosti s kritickým postojem našich poslanců v ČNR vůči centralizačním a samosprávu obcí omezujícím prvkům v návrhu zákona o obcích podalo naše Hnutí návrh zákona o zemském zřízení. Samospráva obce a samospráva země jsou totiž dvě strany jedné mince. Proto Vám k našemu bulletinu č. 5 přikládáme ještě návrh zákona o zemském zřízení, podaném ČNR dne 21. 8. 1990 (viz bulletin č. 6).

Prosíme Vás, abyste tomuto návrhu věnovali pozornost, prostudovali jej a zaujali k němu kladné stanovisko.

Byli bychom rádi, kdybyste uznali za vhodné uplatnit vhodnou a účinnou formu, kterou byste s tímto návrhem co nejrychleji seznámili všechny obce ve Vašem okresu a všechny občany ve Vašich obcích. Pokud byste tomuto návrhu zákona vyslovili spolu se svými obcemi a občany co nejdříve podporu na adresu předsednictva ČNR, Sněmovní 4, Praha 1 a na adresu předsedy vlády České republiky Petra Pitharta, Lazarská 7, 110 00 Praha 1 s tím, aby předložený návrh zákona o zemském zřízení byl schválen ještě před komunálními volbami, velmi byste přispěli ke komplexnímu řešení územní samosprávy v České republice.

Pokud jde o mobilizaci občanů k nastávajícím komunálním volbám, byli bychom rádi, kdybyste našli pochopení pro náš přístup k nim.

Jsme toho názoru, že by jak do obecních zastupitelstev, tak do funkcí starostů obcí a primátorů měst měli být zvoleni občané, u nichž se projevuje talent hospodáře, kteří jsou přesvědčenými stoupenci plné samosprávy obcí Země moravskoslezské a kteří nepovyšují mocenské zájmy své strany nad zájmy obce, města ani země jako nižšího státoprávního celku v rámci Československa.

Domníváme se, že takoví občané, ať již bezpartijní nebo členové demokratických stran a hnutí mají místo na kandidátce Moravskoslezského demokratického bloku, který je vedle zakladatelů otevřen všem, jež jsou pro všeobčansky samosprávnou demokratickou společnost.

Prosíme Vás proto, abyste také o této možnosti informovali své občany a sdělili jim adresy našich okresních středisek, s nimiž by se mohli zájemci o předvolební spolupráci (ať jednotlivci nebo politické strany) spojit. Seznam středisek přikládáme,

S díky a přátelským pozdravem

prof. Aleš Kladivo
Doc. dr. Boleslav Bárta, CSc,
tajemník
předseda
Hnutí za samosprávnou
Hnutí za samosprávnou
demokracii - Společnost
demokracii - Společnost
pro Moravu a Slezsko
pro Moravu a Slezsko

V Brně dne 27. 8. 1990

Mluvčí
Brno-městoDr. Jiří Adámek Brno, Galandauerova 10, 612 00
Brno-venkovEmanuel Šorm Šlapanice, Vrchlického 1192, 604 51
BlanskoDr. Jaroslav Oldřich Boskovice, Havlíčkova 43
BřeclavJaroslav Gasnárek Břeclav, Čermákova 11, 690 02
Bruntáling. Zdeněk Zelinka Bruntál, tř. 6. pětil. 24, 792 01
DačiceOldřich Novák Dačice, Zahradní 168, 380 01
HodonínDr. Josef Vašulka Hodonín, Zahradní 7
JihlavaJindřich Klečka Jihlava, Ant. Zápotockého 121, 586 00
KarvináFrantišek Řezníček Karviná, Vrchlického sady 2449, 735 06
KroměřížFrantišek Odstrčilík Kroměříž, Kotojedská 2885, 767 01
Frýdek-MístekAntonín Doležal Frýdek-Místek, ČSLA 536, 738 01
Nový Jičíning. Ladislav Farda Nový Jičín, Vančurova 2, 741 00
OlomoucJiří Machek Olomouc, Polívkova 16b, 772 00
OpavaJiří Ondera Opava, Kollárova 9, 747 05
OstravaEmil Formánek Ostrava, Vršovců 64, 709 00
Prostějov Dr. Jiří Hradil Prostějov, Daliborka 9, 796 01
PřerovVladimír Košnar Přerov 5, Dluhonice 43, 750 02
Svitavskoing. Jiří Kalabus Mor. Třebová, ul. Míru 3, 571 01
ŠumperkJindřich Novák Šumperk, Prievidzská 5, 787 01
TřebíčMarie Čížková Třebíč, Gen. Svobody 623, 674 01
Uh, Hradištěing. Antonín Saitz St. Město, Huštěnovská 1633, 686 02
Vsetíning. Antonín Pešek Rožnov, 5. května 1546, 756 61
VyškovDr. Jaroslav Kupka Vyškov, II. odboje 4, 682 00
Žďár n. Sáz.Tomáš Pavlis Žďár n. Sáz., Okružní 63, 591 00
Zlíning. Jiří Macháček Zlín, U Splavu 1539, 760 01
ZnojmoDr. Dalibor Štambera Znojmo, Dobšice 296, 671 82

SEZNAM OKRESŮ
1.Brno - město PHDr. Jiří ADÁMEK
tel. zam. 2196, byt - 759154
2.Brno - venkov Emanuel ŠROM
tel. 3162/036
3.BlanskoRNDr. Jaroslav OLDŘICH
tel. zam. 8250, byt - 3308
4.Břeclav Jaroslav GASNÁREK
tel. byt 23003
5.Bruntál Bronislava ZELINKOVÁ
tel. zam. 2269
6.Dačice MVDr. Oldřich NOVÁK
tel.
7.Frýdek Místek Antonín DOLEŽAL
tel. zam. /OSTRAVA/ - 38249
8.Hodonín JUDR. Josef VAŠULKA
tel. zam. - 0628 /HO/ - 413
9.JihlavaJindřich KLEČKA
tel. zam. - 866 /JI/ - 53/470, byt - 29085
10.Karviná František ŘEZNÍČEK
tel.
11.Kroměříž František ODSTRČILÍK
tel. zam. /Brno - 670111, byt /KM/ 21021
12.Nový Jičín ing. Ladislav FARDA
tel. zam. 22431, byt - 22820
13.OlomoucJiří MACHEK
tel. zam. 32743/263
14.OpavaJiří ONDERA
tel.
15.OstravaEmil FORMÁNEK
tel. byt - 54501
16.Prostějov MUDr. Jiří HRADIL
tel. byt - 66218
17.Přerov Vladimír KOŠNAR
tel. 6589
18.Svitavying. Jiří KALABUS
tel. zam. 0462/6797
19.Šumperk ing. Ladislav KRČMA
tel.
20.Třebíč Marie ČÍŽKOVÁ
tel.
21.Uherské Hradiště ing. Antonín SAITZ
tel. zam. 5210, byt - 62463
22.Vyškov JUDr. Jaroslav KUPKA
tel. zam. /VY - 0507/ - 415, byt - 635461
23.Vsetín ing. Antonín PEŠEK
tel. zam. 564359, byt - /0561 VS - 54385
24.Žďár nad Sázavou Tomáš PAVLIS
tel. zam. - 23751, byt - 25765
25.Zlín ing. Jiří MACHÁČEK
tel.
26.ZnojmoMUDr. Dalibor ŠTAMBERA
tel.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP