ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

68

INTERPELACE

poslance Jaromíra Kapusty

ministrovi zemědělství České republiky Bohumilu Kubátovi

ve věci

řešení problému navrácení "darovaného majetku" bývalých soukromých zemědělců

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1969 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Jaromíra Kapusty ministru zemědělství České republiky Bohumilu Kubátovi:

"V poslední době se obrací na mně voliči z vesnic s řadou stížností a požadavky o pomoc k dořešení problémů, týkajících se majetkoprávních záležitostí. Jelikož jistě nejde o jev týkající se jen určitého regionu, vznáším tuto interpelaci. Konkrétně jde o to, že bývalí soukromí zemědělci se obracejí se svými požadavky na příslušné organizace v zemědělství - JZD, Státní statky apod., kde byli začleněni - o navrácení budov (stodol, chlévů apod.), které v současné době již mnohde řadu let nejsou využívány, ale zůstávají v majetku příslušné organizace. Předsedové nebo ředitelé těchto zemědělských organizací odmítají tyto jejich požadavky o navrácení nemovitostí přilehlých usedlostí se striktními závěry: "Vy jste to jednou darovali státu a tudíž se nemáme o čem s Vámi bavit".

Je již zapomenuto to, že tito drobní zemědělci podepsali tyto darovací listiny či smlouvy pod nátlakem a po vyhrůžkách. A mnohé z nich, jak se ukázalo, ani podepsání těchto darovacích listin neuchránilo před diskriminací jejich samotných a členů jejich rodin.

Chtěl bych k tomu podotknout, že mnozí z nich, po bedlivém uvážení, nežádají navrácení pozemků do soukromého vlastnictví, ale opuštěných budov, které chátrají a ze kterých by za pomoci rodinných příslušníků chtěli řešit vlastní problém v bytové otázce nebo zajištění podmínek v podnikatelské činnosti.

Poukazuji na skutečnost, že mnozí z těchto lidí se pak obrací na pomoc na ministerstvo zemědělství ČR, které tuto otázku "řeší" tím, že záležitost předá příslušným okresním orgánům k vyřízení. Tyto orgány však nejsou schopny tyto věci dořešit, neboť nemají zřejmě od ministerstva zemědělství příslušné směrnice.

K informaci jsem dostal návrh zákona skupiny poslanců FS o zmírnění následků některých majetkových křivd, způsobených fyzickým a soukromým právnickým osobám odnětím vlastnického práva k věcem podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. Tímto návrhem však není postižená situace, kterou jsem výše uvedl - řešena, t.j. situace, kdy vlastníci nemovitostí byli přinuceni majetek darovat státu a trvale to pociťují jako křivdu na nich spáchanou.

Domnívám se, že rychlé vyřešení tohoto problému by kromě jiného pomohlo vyřešit i otázky ekologické, estetizační a ekonomické v samosprávných obcích.

Z tohoto důvodu mám zato, že odvolání některých vedoucích pracovníků ze stávajících zemědělských podniků může demokratický a privatizační proces venkova urychlit!

Starý Jičín, 24. září 1990

ing. Jaromír Kapusta, v.r."

V Praze, dne 5. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP