ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

69

Návrh

na volbu soudců z povolání

k soudům v České republice

Navrhováno celkem 60 kandidátů, z toho:

- 24 z řad justičních čekatelů

- 36 soudců, kterým dne 14. 10. 1990

končí volební období

pro:

- krajský soud v Českých Budějovicích

- krajský soud v Plzni

- krajský soud v Hradci Králové

- krajský soud v Brně

- krajský soud v Ostravě

- okresní soudy v ČR

Předkládá:JUDr. Leon Richter v. r.
ministr spravedlnosti ČR

V Praze dne 5. října 1990

Návrh

ministra spravedlnosti České republiky

na volbu

soudců z povolání k soudům České republiky.

Ministr spravedlnosti České republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle článku 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů volbu soudců z povolání k soudům České republiky.

Jedná se o kandidáty z řad justičních čekatelů a dále o soudce z povolání, kterým dne 14. 10. 1990 končí dosavadní volební období a jsou navrhováni k opětovnému zvolení.

Navržení kandidáti byli vybráni po zhodnocení jejich odborné připravenosti a zkušeností ze soudní praxe. Splňují předpoklady stanovené zákonem č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců ve znění pozdějších předpisů. S kandidaturou všichni souhlasí.

Ministr spravedlnosti České republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

Česká národní rada

po projednání návrhu ministra spravedlnosti České republiky

volí

podle článku 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů do funkce soudce z povolání k soudům České republiky tyto kandidáty:

A. kandidáti z řad justičních čekatelů:

k obvodnímu soudu pro Prahu 2:

Alena Kurimaiová, nar. 19. 3. 1966

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Hana Hrnčířová, nar. 20. 4. 1961

k obvodnímu soudu pro Prahu 8:

JUDr. Jana Gréeová, nar. 17. 1. 1966

k obvodnímu soudu pro Prahu 9:

JUDr. Ivo Erbert, nar. 15. 5. 1964

k okresnímu soudu v Kladně:

JUDr. Martina Burešová, nar. 10. 12. 1965

k okresnímu soudu Praha-východ:

JUDr. Petra Večeřová, nar. 31. 5. 1965

k okresnímu soudu Praha - západ:

JUDr. Leoš Lejsek, nar. 5. 2. 1963

k okresnímu soudu v Chebu:

JUDr. Beáta Burianová, nar. 12. 12. 1959

k okresnímu soudu v Děčíně:

JUDr. Milan Skála, nar. 1. 6. 1963

k okresnímu soudu v Chomutově:

Jiří Krahula, nar. 31. 7. 1966

JUDr. Eva Pohorelcová, nar. 8. 4. 1966

k okresnímu soudu v Pardubicích:

JUDr. Petra Nováková, nar. 3. 5. 1966

k okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Hana Beranová, nar. 8. 7. 1966

JUDr. Ludmila Dušková, nar. 21. 4. 1955

k okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

JUDr. Lubomír Lipus, nar. 17. 2. 1964

k okresnímu soudu v Novém Jičíně:

JUDr. Zdeňka Petřkovská, nar. 21. 1. 1966

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Iva Hrdinová, nar. 28. 7. 1962

JUDr. Petr Chyla, nar. 1. 10. 1965

JUDr. Milan Ihnát, nar. 17. 4. 1965

Vladimíra Knýblová nar. 27. 1. 1964

JUDr. Jana Syslová, nar. 24. 5. 1965

JUDr. Zuzana Tauferová, nar. 2. 3. 1966

k okresnímu soudu v Přerově:

JUDr. Táňa Šimečková, nar. 1. 2. 1965

k okresnímu soudu v Šumperku:

JUDr. Jiří Žák, nar. 11. 11. 1964

B. soudci, kterým končí volební období a jsou navrženi k opětovnému zvolení

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Naděžda Vaňková, nar. 27. 11. 1943

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Milena Babková, nar. 22. 7. 1947

k okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

JUDr. Vlastimil Sítař, nar. 7. 1. 1954

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Antonín Poslt, nar. 12. 2. 1927

k okresnímu soudu v Chebu:

Ladislav Moudrý, nar. 18. 8. 1936

k okresnímu soudu v Karlových Varech:

JUDr. Věra Ettlerová, nar. 9. 11. 1941

JUDr. Zdeňka Nejedlá, nar. 16. 7. 1942

k okresnímu soudu v Sokolově:

JUDr. Vladimír Hovorka, nar. 10. 3. 1955

JUDr. Otakar Pánek, nar. 12. 5. 1930

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. ing. Bohuslav Brychta, nar. 22. 7. 1924

JUDr. Luboš Geisler, nar. 17. 4. 1940

JUDr. Soňa Koubová, nar. 17. 2. 1937

JUDr. Zdeněk Střeleček, nar. 16. 7. 1922

k okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě:

Ivana Čeledová, nar. 20. 5. 1956

k okresnímu soudu v Chrudimi:

JUDr. Bohuslav Marvan, nar. 22. 11. 1935

JUDr. Jaroslav Vařečka, nar. 13. 5. 1935

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Vladimír Vitásek, CSc., nar. 25. 6. 1922

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Vojtěch Voznica, nar. 16. 9. 1934

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Radim Blaheta, nar. 18. 1. 1925

JUDr. Libor Del-Favero, nar. 17. 8. 1929

doc. JUDr. Jiří Haderka, CSc., nar. 19. 4. 1924

JUDr. Erich Jaroš, nar. 28. 10. 1926

JUDr. Alois Klár, nar. 29. 7. 1928

JUDr. Josef Melicherčík, nar. 8. 5. 1932

JUDr. Svatopluk Pecha, nar. 22. 12. 1932

JUDr. Květoslava Tušlová, nar. 7. 7. 1933

JUDr. Bohuslav Vrána, nar. 23. 8. 1922

k okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Mirko Ďásek, nar. 17. 2. 1933

k okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Ctibor Martínek, nar. 6. 7. 1955

JUDr. František Vačkář, nar. 18. 9. 1933

k okresnímu soudu v Olomouci:

JUDr. Květoslava Lamparová, nar. 14. 2. 1936

JUDr. Stanislav Smékal, nar. 25. 4. 1931

k okresnímu soudu v Opavě:

JUDr. Olga Čermáková, nar. 26. 5. 1943

JUDr. Bronislava Matušková, nar. 18. 5. 1943

k okresnímu soudu ve Vsetíně:

JUDr. Vladimír Horák, nar. 19. 1. 1942

JUDr. Irena Horáková, nar. 23. 6. 1942

Alena Kurimaiová - justiční čekatelka městského soudu v Praze

24 let (nar. 19. 3. 1966)

vdaná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UK

v Praze

Polit. příslušnost

od března 1989 do ledna

1990 členka KSČ

Po dokončení studia na právnické fakultě byla od 1. 9. 1988 přijata do funkce justiční čekatelky městského soudu v Praze a k výkonu čekatelské praxe byla přidělena k obvodnímu soudu pro Prahu 2.

V průběhu přípravné služby pracovala na trestním i občanskoprávním úseku. Všechny uložené úkoly plnila odpovědně. Koncepty rozhodnutí, která v jednoduchých věcech vypracovala, byly dobře hodnoceny. Teoretické znalosti si rozšiřuje studiem judikatury, pravidelně se zúčastňuje školení a seminářů pořádaných městským soudem v Praze v rámci výchovy justičních čekatelů. Na závěr čekatelské praxe úspěšně složila v srpnu 1990 odbornou justiční zkoušku.

Od března 1989 do ledna 1990 byla členkou KSČ. Ve straně nezastávala žádné funkce a nijak se neangažovala.

Je navrhována ke zvolení do funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 2, pro kterou splňuje zákonem stanovené předpoklady.

JUDr. Hana Hrnčířová - justiční čekatelka městského soudu v Praze

29 let (nar. 20. 4. 1961)

vdaná, 1 dítě

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UK

v Praze

Politická příslušnost

od r. 1986 do listopadu

1989 členka KSČ, nyní

bez polit. příslušnosti

Po maturitě na gymnáziu v roce 1980 nastoupila jako referentka Generální prokuratury ČSR. V letech 1981 - 1988 byla samostatnou referentkou u Nejvyššího soudu ČSR.

V průběhu pracovního poměru studovala dálkově právnickou fakultu, kterou v r.1987 dokončila. Od roku 1988 je justiční čekatelkou městského soudu.

Pro výkon přípravné služby byla 1989 přidělena k obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Je hodnocena jako snaživá pracovnice se zájmem získat během praxe co nejvíce praktických zkušeností. Využívá svých dobrých teoretických znalostí. Přidělené pracovní úkoly plní svědomitě, koncepty rozhodnutí, které vypracovávala, byly na velmi dobré úrovni. Uplatňuje i znalosti získané na předchozích působištích.

V srpnu 1990 složila odbornou justiční zkoušku.

Je navrhována ke zvolení soudkyní z povolání obvodního soudu pro Prahu 7. Pro výkon funkce splňuje zákonem stanovené předpoklady.

JUDr. Jana Gréeová - justiční čekatelka městského soudu v Praze

24 let (nar. 17. 1. 1966)

svobodná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UK

v Praze

bez polit. příslušnosti

Po dokončení právnického studia byla zaměstnána jako samostatná referentka obvodního soudu pro Prahu 4 a ucházela se o přijetí do funkce justiční čekatelky městského soudu v Praze. Přijata byla od 1. 1. 1989. Přípravnou službu vykonávala u obvodního soudu pro Prahu 8.

Během studia dosahovala vynikajících studijních výsledků a své teoretické znalosti uplatňovala i v průběhu praxe. Ve funkci čekatelky pracovala odpovědně a samostatně. Je hodnocena jako velmi dobrá pracovnice, která má zájem o svůj další odborný růst. Pravidelně se zúčastňuje školení a seminářů pořádaných městským soudem v Praze v rámci výchovy justičních čekatelů. V srpnu 1990 úspěšně složila odbornou justiční zkoušku.

Není a nikdy nebyla členkou žádné politické strany.

Splňuje zákonem stanovené předpoklady pro funkci soudkyně z povolání. Je navrhována ke zvolení k obvodnímu soudu pro Prahu 8.

JUDr. Ivo Erbert - justiční čekatel městského soudu v Praze

26 let (nar. 15. 5. 1964)

svobodný

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UK v Praze

bez polit. příslušnosti

Studium na právnické fakultě svobodný dokončil v roce 1987.

Do funkce justičního čekatele městského soudu byl přijat od 1. 9. 1987.

Pro výkon přípravné služby přidělen k obvodnímu soudu pro Prahu 3. Projevil dobré odborné znalosti.

Pod vedením školitelů se postupně seznámil s činností soudu na trestním i občanskoprávním úseku. Dobře si osvojil práci s právními předpisy a jejich aplikaci. Přidělené úkoly plnil bez závad, koncepty rozhodnutí, která vypracoval, byla na dobré úrovni. Své teoretické znalosti si rozšiřuje studiem judikatury a právních předpisů. K práci přistupuje odpovědně a s iniciativou. Pravidelně se zúčastňuje školení a seminářů pořádaných městským soudem v rámci výchovy justičních čekatelů.

V srpnu 1990 složil odbornou justiční zkoušku.

Nebyl členem žádné politické strany.

Je navrhován ke zvolení soudcem z povolání obvodního soudu pro Prahu 9. Pro výkon funkce splňuje zákonem stanovené předpoklady.

JUDr. Martina Burešová - justiční čekatelka krajského soudu v Praze

24 let (nar. 10. 12. 1965)

vdaná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UK

v Praze

bez polit. příslušnosti

Studium na právnické fakultě dokončila v roce 1988. Od září téhož roku je justiční čekatelkou krajského soudu v Praze. Stanovenou justiční praxi vykonává u okresního soudu v Kladně.

V průběhu přípravné služby se seznámila s činností okresního soudu i krajského soudu, zpracovávala nástiny soudních rozhodnutí, prováděla výslechy v dožádaných věcech, studovala judikaturu a odbornou literaturu.

Svými školiteli byla hodnocena velmi dobře, veškeré úkoly plnila svědomitě, je samostatná a iniciativní.

V srpnu 1990 složila odbornou justiční zkoušku.

Není a nikdy nebyla politicky organizována.

Je navrhována ke zvolení soudkyní z povolání okresního soudu v Kladně. Pro výkon této funkce splňuje zákonem stanovené předpoklady.

JUDr. Petra Večeřová - justiční čekatelka krajského soudu v Praze

25 let (nar. 31. 5. 1965)

vdaná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UK

v Praze

bez polit. příslušnosti

Studium na právnické fakultě dokončila v roce 1988. V září téhož roku nastoupila do funkce justiční čekatelky krajského soudu v Praze a k výkonu přípravné služby byla přidělena k okresnímu soudu v Kladně.

Během praxe byla zařazena po delší dobu na úseku občanskoprávním, kratší dobu na úseku trestním. Absolvovala stáž u krajského soudu v Praze. Prováděla výslechy, zpracovávala nástiny soudních rozhodnutí.

Získala dobré odborné znalosti i praktické zkušenosti. Věnuje se studiu odborné právnické literatury a judikatury.

V srpnu 1990 úspěšně vykonala odbornou justiční zkoušku.

Není a nikdy nebyla členkou žádné politické strany.

Splňuje předpoklady pro výkon funkce soudkyně z povolání okresního soudu Praha - východ stanovené zákonem.

JUDr. Leoš Lejsek - justiční čekatel krajského soudu v Praze

27 let (nar. 5. 2. 1963)

svobodný

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UK

v Praze

bez polit. příslušnosti

Studium na právnické fakultě dokončil v roce 1987. Dnem 1. září 1987 byl přijat do funkce justičního čekatele krajského soudu v Praze a k výkonu stanovené justiční praxe byl přidělen k okresnímu soudu Praha - západ.

Přípravnou službu absolvoval na trestním i občanskoprávním úseku okresního soudu i krajského soudu. Účastnil se soudních jednání, zpracovával nástiny soudních rozhodnutí a prováděl výslechy v dožádaných věcech, aktivně se podílel na realizaci amnestie prezidenta republiky.

V průběhu této praxe projevil dobré odborné znalosti a získal praktické zkušenosti.

V srpnu 1990 úspěšně vykonal odbornou justiční zkoušku.

Není a nebyl politicky organizován.

Splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce soudce z povolání okresního soudu Praha - západ.

JUDr. Beáta Burianová - justiční čekatelka krajského soudu v Plzni

30 let (nar. 12. 12. 1959)

svobodná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UPJŠ

v Košicích

bez polit. příslušnosti

Studium právnické fakulty dokončila v roce 1983. Po dokončení studia pracovala jako právnička u Komunálních služeb v Košicích. Do funkce justiční čekatelky krajského soudu v Plzni byla přijata od 1. 3. 1989. Přípravnou službu vykonává u okresního soudu v Chebu.

Za dobu čekatelské praxe prošla všemi úseky u okresního soudu, kde se důkladně seznámila se soudcovskou činností, se spisovou evidencí a s prací soudní kanceláře.

Na jednotlivých úsecích byla hodnocena jako iniciativní a svědomitá pracovnice. Prokázala dobré odborné znalosti. Je patrno, že v předcházejícím zaměstnání získala řadu pracovních zkušeností.

V srpnu 1990 složila odbornou justiční zkoušku.

Politicky organizována nebyla ani v minulosti.

Pro výkon funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Chebu splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP