ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

72

Návrh

na volbu soudců z povolání k soudům v České republice

Navrhováno je celkem 117 kandidátů, z toho:

- 11 soudců, kterým dne 17. 12. 1990 končí volební období

- 33 soudců, navrhovaných ke zvolení k jiným soudům

- 13 rehabilitovaných soudců

- 60 kandidátů z řad advokátů, prokurátorů, podnikových právníků a bývalých soudců, kteří se do justice vrací

pro:

- městský soud v Praze

- krajský soud v Praze

- krajský soud v Českých Budějovicích

- krajský soud v Plzni

- krajský soud v Ústí Nad Labem

- krajský soud v Hradci Králové

- krajský soud v Brně

- krajský soud v Ostravě

- okresní soudy v České republice

Předkládá: JUDr. Leon Richter, v. r.

ministr spravedlnosti České republiky

V Praze dne 10. října 1990

Návrh

ministra spravedlnosti České republiky

na volbu

soudců z povolání k soudům České republiky.

Ministr spravedlnosti České republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle článku 101 ústavního zákona číslo 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů volbu soudců z povolání k soudům České republiky.

Jedná se o soudce z povolání, kterým dne 17. 12. 1990 končí dosavadní volební období a jsou navrhováni k opětovnému zvolení. Dále se jedná o soudce z povolání, navrhované ke zvolení k jiným soudům, rehabilitované bývalé soudce a o kandidáty z řad advokátů, prokurátorů, podnikových právníků a bývalých soudců, kteří se do justice vrací.

Navržení kandidáti byli vybráni po zhodnocení jejich odborné připravenosti a zkušeností z dosavadní právní praxe. Splňují předpoklady stanovené zákonem číslo 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců ve znění pozdějších předpisů. S kandidaturou všichni souhlasí.

Ministr spravedlnosti České republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

Česká národní rada po projednání návrhu ministra spravedlnosti České republiky

volí

podle článku 101 ústavního zákona číslo 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů do funkce soudce z povolání k soudům České republiky tyto kandidáty:

A. Soudci navrhovaní na další volební období

k městskému soudu v Praze

JUDr. Alena Pavlíková, nar. 3. 9. 1947

k obvodnímu soudu pro Prahu 6

JUDr. Zuzana Barochová, nar. 20. 12. 1955

k obvodnímu soudu pro Prahu 8

Květoslava Glaserová, nar. 20. 6. 1953

k obvodnímu soudu v Berouně

JUDr. Jaroslav Zálejský, nar. 14. 4. 1949

k okresnímu soudu v Kladně

JUDr. Petr Píša, nar. 26. 9. 1954

k okresnímu soudu v Kutné Hoře

JUDr. Alena Mocková, nar. 14. 7. 1956

k okresnímu soudu Praha - východ

Oldřiška Rysová, nar. 7. 8. 1955

k okresnímu soudu v Příbrami

JUDr. Naděžda Křivánková, nar. 11. 6. 1956

k okresnímu soudu Plzeň - město

JUDr. Jana Vyletová, nar. 18. 11. 1956

k okresnímu soudu v Rokycanech

JUDr. Zdeněk Jeřábek, nar. 1. 10. 1954

k okresnímu soudu ve Vyškově

Jaroslava Punčochářová, nar. 27. 3. 1955

B. Soudci z povolání navrhovaní ke zvolení k jiným soudům

k městskému soudu v Praze

JUDr. Vladimír Fučík, nar. 19. 5. 1952

JUDr. Miloslav Popelář, nar. 5. 7. 1960

JUDr. Robert Waltr, nar. 18. 10. 1960

k obvodnímu soudu pro Prahu 2

JUDr. Hana Pojarová, nar. 20. 6. 1961

k obvodnímu soudu pro Prahu 8

JUDr. Martin Zelenka, nar. 25. 7. 1961

k obvodnímu soudu pro Prahu 9

JUDr. Jitka Kalfeřtová, nar. 12. 8. 1953

ke krajskému soudu v Praze

JUDr. Lumír Červenka, nar. 29. 5. 1949

k okresnímu soudu Praha - východ

JUDr. Jitka Malá, nar. 6. 8. 1965

k okresnímu soudu Praha - západ

Marcela Marousková, nar. 2. 7. 1957

k okresnímu soudu v Chebu

JUDr. Zdeněk Johann, nar. 30. 3. 1948

k okresnímu soudu v Klatovech

JUDr. Milena Podraská, nar. 27. 1. 1962

k okresnímu soudu Plzeň - sever

Jiřina Tesařová, nar. 22. 3. 1956

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem

JUDr. Božena Gestenová, nar. 29. 7. 1950

JUDr. Věra Kafková, nar. 3. 3. 1961

JUDr. Luboš Pospíšil, nar. 2. 12. 1961

k okresnímu soudu v Chomutově

JUDr. Miroslav Balatka, nar. 12. 9. 1923

ke krajskému soudu v Hradci Králové

JUDr. Miroslav Hofmann, nar. 7. 5. 1945

JUDr. Marcela Waberová, nar. 1. 4. 1962

ke krajskému soudu v Brně

JUDr. Pavel Krbek, nar. 31. 1. 1956

JUDr. Marie Minářová, nar. 13. 8. 1953

JUDr. Vladimíra Pospíšilová, nar. 7. 12. 1951

JUDr. Irena Vitovská, nar. 10. 8. 1955

k okresnímu soudu Brno - venkov

JUDr. Jaroslava Šmehlíková, 8. 1. 1964

k okresnímu soudu v Břeclavi

Eva Kratochvílová, nar. 16. 11. 1964

k městskému soudu v Brně

JUDr. Jitka Dpršalová, nar. 3. 5. 1961

JUDr. Marcela Palatá, nar. 3. 11. 1951

ke krajskému soudu v Ostravě

JUDr. Antonín Hlisnikovský, nar. 19. 6. 1957

JUDr. Bohdan Serafin, nar. 1. 11. 1954

JUDr. Jana Severinová, nar. 12. 1. 1953

k okresnímu soudu ve Frýdku Místku

JUDr. Alois Cihlář, nar. 12. 11. 1950

JUDr. Milada Tylečková, nar. 22. 7. 1945

k okresnímu soudu v Karviné

JUDr. Vladimír Jarath, nar. 26. 8. 1932

k okresnímu soudu v Opavě

JUDr. Zdena Reková, nar. 9. 1. 1955

C. Rehabilitovaní bývalí soudci

k obvodnímu soudu pro Prahu 1

Jaromír Kettner, prom. práv., nar. 28. 12. 1932

JUDr. Stanislava Kovářová, nar. 12. 1. 1932

ke krajskému soudu v Plzni

JUDr. Drahomíra Voldřichová, nar. 3. 8. 1940

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem

JUDr. Zdenka Hlaváčková, nar. 18. 4. 1931

JUDr. František Janda, nar. 26. 1. 1923

JUDr. Ladislav Konrady, nar. 1. 1. 1929

JUDr. Radko Uhlíř, nar. 3. 4. 1925

k okresnímu soudu v České Lípě

JUDr. Dagmar Kavková, nar. 6. 9. 1934

k okresnímu soudu v Trutnově

JUDr. Oldřich Goldschmied, nar. 4. 8. 1931

ke krajskému soudu v Brně

Stanislav Burian, prom. práv., nar. 30. 6. 1926

JUDr. Zdeněk Pavlíček, nar. 24. 10. 1932

k okresnímu soudu v Karviné

JUDr. Jarmila Kuběnová, nar. 16. 9. 1936

k okresnímu soudu ve Vsetíně

JUDr. Josef Winkler, nar. 17. 12. 1931

D. Bývalí soudci, kteří se vrací do justice, advokáti, prokurátoři a podnikoví právníci

k městskému soudu v Praze

JUDr. Vladimír Cvetler, nar. 9. 11. 1946

JUDr. Zdeněk Dítě, nar. 28. 8. 1931

JUDr. František Hoffmann, nar. 15. 3. 1926

JUDr. Jaroslava Vanderková, nar. 30. 11. 1935

k obvodnímu soudu pro Prahu 1

JUDr. Helena Králová, nar. 12. 8. 1951

JUDr. Jarmila Šmídová, nar. 28. 6. 1951

k obvodnímu soudu pro Prahu 2

Věra Vokurková, nar. 1. 11. 1937

k obvodnímu soudu pro Prahu 4

JUDr. Helena Hudcová, nar. 24. 8. 1945

k obvodnímu soudu pro Prahu 5

JUDr. Irena Bartoníčková, nar. 23. 4. 1963

Ivana Mičkeová, nar. 19. 3. 1963

k okresnímu soudu v Kladně

Milena Tatíčková, nar. 21. 7. 1954

k okresnímu soudu v Kutné Hoře

JUDr. Dagmar Grenarová, nar. 11. 3. 1962

k okresnímu soudu v Mělníku

Volfgang Stráma, prom. práv., nar. 21. 4. 1931

k okresnímu soudu v Mladé Boleslavi

JUDr. Věra Miřacká, nar. 19. 4. 1951

k okresnímu soudu Praha - východ

JUDr. Dagmar Haňková, nar. 12. 6. 1951

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích

JUDr. Miroslav Hašek, nar. 25. 2. 1919

JUDr. Jelena Tomášová, nar. 13. 8. 1943

k okresnímu soudu v Českých Budějovicích

JUDr. Jiří Doležal, nar. 16. 2. 1929

JUDr. Pavel Klimeš, nar. 14. 5. 1951

k okresnímu soudu v Písku

JUDr. Josef Kuřík, nar. 17. 2. 1961

JUDr. Pavel Šebánek, nar. 18. 4. 1950

k okresnímu soudu v Táboře

JUDr. Jaroslav Burian, nar. 30. 6. 1926

JUDr. Libuše Vorlíčková, nar. 6. 1. 1946

k okresnímu soudu Plzeň - jih

JUDr. Jitka Žáková, nar. 25. 11. 1952

k okresnímu soudu Plzeň - město

JUDr. Jana Daňková, nar. 6. 7. 1950

k okresnímu soudu v Sokolově

JUDr. Miloslava Semrádová, nar. 27. 12. 1926

JUDr. Iva Schreiberová, nar. 29. 9. 1949

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem

Jindřiška Chaloupková, nar. 7. 5. 1944

JUDr. Milan Sirotek, nar. 23. 12. 1947

k okresnímu soudu v České Lípě

JUDr. Vlastimil Nedvěd, nar. 6. 9. 1957

JUDr. Marie Nedvědová, nar. 31. 5. 1956

JUDr. Marie Žáková, nar. 20. 10. 1931

k okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou

JUDr. Milada Sedláčková, nar. 21. 1. 1947

k okresnímu soudu v Litoměřicích

JUDr. Helena Gottwaldová, nar. 18. 1. 1931

k okresnímu soudu v Lounech

JUDr. Ladislav Sychra, nar. 27. 5. 1943

k okresnímu soudu v Teplicích

JUDr. Rudolf Vorlický, nar. 6. 2. 1923

k okresnímu soudu v Ústí nad Labem

JUDr. Jana Součková, nar. 12. 9. 1962

ke krajskému soudu v Hradci Králové

JUDr. Jan Hora, nar. 22. 8. 1931

k okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí

JUDr. Josef Filip, nar. 16. 3. 1950

k okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou

Eva Vaňková, nar. 22. 7. 1952

ke krajskému soudu v Brně

JUDr. Dagmar Vondálová, nar. 12. 7. 1951

k okresnímu soudu v Břeclavi

JUDr. Milan Blaho, nar. 2. 9. 1930

k okresnímu soudu v Jihlavě

JUDr. František Duchoň, nar. 12. 6. 1946

k okresnímu soudu v Kroměříži

JUDr. Petr Marák, nar. 10. 2. 1959

JUDr. Ludmila Parobková, nar. 22. 1. 1954

k městskému soudu v Brně

JUDr. Metoděj Dudák, nar. 15. 6. 1949

JUDr. Pavel Knitl, nar. 3. 11. 1956

JUDr. Zdenka Mádrová, nar. 12. 7. 1940

JUDr. Radan Malík, nar. 1. 9. 1959

JUDr. Jan Vážný, nar. 1. 10. 1960

k okresnímu soudu ve Zlíně

Milan Kopřiva, nar. 12. 2. 1947

ke krajskému soudu v Ostravě

JUDr. Mirko Keml, nar. 26. 4. 1921

JUDr. Jiří Slanina, nar. 5. 5. 1926

JUDr. Jiří Winkler, nar. 30. 12. 1920

k okresnímu soudu v Karviné

JUDr. Halina Firlová, nar. 15. 8. 1954

k okresnímu soudu v Novém Jičíně

JUDr. Zdeněk Damec, nar. 28. 7. 1930

JUDr. Jana Veselá, nar. 31. 1. 1952

k okresnímu soudu v Olomouci

JUDr. Jiří Sedlák, nar. 26. 7. 1925

k okresnímu soudu v Ostravě

Zora Fantová, nar. 7. 2. 1951

k okresnímu soudu v Přerově

Alena Ježíková, nar. 16. 4. 1952Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP