ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

77

INTERPELACE

poslance Pavla Klenera

ministrovi státní kontroly České republiky Bohumilu Tichému

a

ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi

ve věci projektu výstavby oční kliniky v Praze

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Pavla Klenera ministrovi státní kontroly České republiky Bohumilu Tichému a ministrovi zdravotnictví České republiky Martinu Bojarovi ve věci projektu výstavby oční kliniky v Praze:

"Dne 7. září 1990 přijal předseda Federálního shromáždění pan Dubček sovětského očního chirurga profesora Svjatoslava Fjodorova, který podle zpráv tisku informoval pana předsedu o tom, že u nás vybuduje oční kliniku pro celou Evropu. Klinika se má postavit do 8 měsíců ve spolupráci s finskou firmou a za 50% kapitálové účasti podniku Elektroprojekt.

Pokud paní poslankyně a páni poslanci četli v denním tisku různá pojednání s názvy "Expanse dobra, milosrdenství a zdraví", "Brýle přijdou do muzea", "Krásné oči pro každého" apod., asi se podiví, proč v této souvislosti vznáším interpelaci na p. ministra - předsedu VLK a p. ministra zdravotnictví. Dovolte mi alespoň velmi stručně podat informaci o jaký projekt se jedná.

Prof. Fjodorovovi byla v Moskvě na přímý příkaz ÚV KSS postavena klinika pro provádění očních operací na běžícím pásu či karuselu, jako jedna z vymožeností socialismu. Nemocní jsou připevněni k operačnímu stolu, který se otáčí a každý z týmu operatérů provede část operace, až ke konci celého cyklu vypadne z pásu odoperovaný pacient. Kolo kolotoče se pootočí každé 2 minuty a pacienta přisune k dalšímu operatérovi, který dělá půl dne jeden úkon na dalších a dalších pacientech, aniž by měl možnost se mezitím převléct, přemýt, vyměnit rukavice či důkladně vysterilizovat nástroje. Je pochopitelné, že takový způsob operace přináší značné risiko přenosu AIDS či infekční žloutenky. Operatér řeže a řeže anonymní tkáň až do konce pracovní doby, tak jako utahuje mechanik šroubky na běžícím pásu při výrobě jakéhokoliv průmyslového zboží. Tento nehumánní a neracionální přístup k očním operacím je odborníky celého světa i odborníky v samotném SSSR zásadně odmítán. Také naši oční specialisté se postavili zcela nekompromisně proti vybudování filiálky prof. Fjodorova v ČSFR, ačkoliv její výstavbu přislíbil bývalý tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš (ve svém interview na palubě letadla cestou z Moskvy). Bylo by paradoxem, kdyby se s výstavbou nesmyslného zařízení započalo v dnešní době. Proto se obracím na p. ministra - předsedu VLK, aby prošetřil činnost a záměry podniku Elektroprojekt a aby chystané výstavbě nového "Gabčíkovo-Nagymaros" zabránil.

Pana ministra Bojara bych rád upozornil, že ze zveřejněného rozhovoru s prof. Fjodorovem vyplynulo, že nové centrum má být vybudováno bez účasti a kontroly MZ-ČR. I když je nutno respektovat volání po větší autonomii zdravotnických zařízení a po omezení centralistického způsobu řízení, nemělo by se MZ vzdát nutné kontroly zajišťující kvalitu zdravotnických služeb. Nejde totiž pouze o podnik Elektroprojekt a plánovanou výstavbu očního centra. Tak např. akciová společnost Biointer vyrábí Fosfolipin, lék s údajnou účinností u nádorových onemocnění. Jak vyplynulo z nedávné lékařské konference v Benešově, je tento lék podáván nemocným (mimochodem jeho účinnost se zatím nepodařilo spolehlivě doložit), ačkoliv podle mých informací nebyla jeho distribuce schválena SÚKLem. Prosím proto pana ministra Bojara o sdělení, jakým způsobem hodlá MZ zajistit kontrolu diagnostických a léčebných metod a zda jsou možnosti postihu pro zdravotníky, kteří se k aplikaci nelegálních léčebných metod propůjčí.

10.10.1990Pavel Klener, v.r."

V Praze, dne 11. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP