ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

78

INTERPELACE

poslance Jiřího Machalíka

ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petru Vopěnkovi

ve věci odnímání vědecko-pedagogických titulů docentů a profesorů našich vysokých škol, s nimiž je mimo jiné spojeno právo na odpovídající pracovní zařazení a sociální zajištění:

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Jiřího Machalíka ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petru Vopěnkovi ve věci odnímání vědecko-pedagogických titulů docentů a profesorů našich vysokých škol, s nimiž je mimo jiné spojeno právo na odpovídající pracovní zařazení a sociální zajištění:

"Vznáším interpelaci k panu ministru školství, mládeže a tělovýchovy prof. RNDr. Petru Vopěnkovi, DrSc., ve věci odnímání vědecko-pedagogických titulů docentů a profesorů našich vysokých škol, s nimiž je mimo jiné spojeno právo na odpovídající pracovní zařazení a sociální zajištění.

Chtěl bych se Vás zeptat, pane ministře, zda byly na vašem ministerstvu zpracovány seznamy docentů a profesorů, jimž byly podle platných zákonů a obecně závazných právních předpisů uděleny tyto vědecko-pedagogické tituly, a zda jim jsou nyní odnímány. Ptám se Vás dále, zda do těchto seznamů byli zařazeni i ti, kteří zemřeli. Měl jsem možnost seznámit se s jedním takovým seznamem, ve kterém jsou obsažena např. tato jména - prof. MUDr. Václav Švec, CSc., prof. PhDr. František Lón, doc. RSdr. Miroslav Žahour, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Zezula, CSc., a mnozí další, kteří již dávno zesnuli. Ptám se Vás pane ministře, zda je v souladu s principy humanity odebírat tyto tituly mrtvým, mezi nimiž jsou i ti, kteří ztrávili část svého života v nacistických koncentračních táborech. Podle mých informací je v seznamech, podle nichž má být odebrán titul vysokoškolského učitele, tisíc lidí. Současně bych se chtěl zeptat, pane ministře, zda je pravdou, že podle stejných mechanismů zjednodušeného jmenovacího řízení, bylo od prosince loňského roku do dnešních dnů jmenováno téměř 1400 nových docentů a profesorů českách vysokých škol.

Souhlasím s tím, že lidé, kteří neměli v minulosti možnost těchto titulů dosáhnout, je nyní získávají. Odebírání těchto titulů mrtvým mi však připadá jako postup španělské inkvizice.

Dále se Vás, pane ministře, ptám, zda je pravdou, že je na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy připravováno nařízení, podle něhož má být zakázáno, aby komunisté učili na jakémkoliv typu škol.

Věřím, že na všechny položené otázky mi budete schopen dát kvalifikovanou odpověď. Současně Vám sděluji, že o této situaci budu informovat Organizaci spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu.

Děkuji. Jiří Machalík, v.r."

V Praze, dne 11. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP