ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

85

INTERPELACE

poslance Josefa Bezděka

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

Tomáše Ježka

ve věci dalšího provozu speleotherapeutického centra Třesín v okrese Olomouc

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance Josefa Bezděka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Tomáše Ježka:

"Vážený pane, po zvážení všech okolností dovoluji si Vám postoupit touto formou interpelaci k v této době vzniklé problematice související s dalším provozem speleotherapeutického centra Třesín v okrese Olomouc.

K nejvíce frekventovaným onemocněním československé populace patří alergické choroby, koncentrované zejména v průmyslových aglomeracích.

Jedním z prokazatelných úspěšných léčebných postupů je speleotherapie, zvláštní forma klimatotherapie, využívající jeskynního prostředí.

K významným centrům speleotherapie patří Třesínská jeskyně u Litovle v okrese Olomouc. Léčebné postupy jsou zde navíc zaštítěny velkým léčebným oddělením FNsP Olomouc s řadou alergologických specialistů a největším lůžkovým blokem, věnovaným této medicínské problematice.

Speleotherapie v olomouckém regiónu, rozvíjená po dobu více než 20 let, získala popularitu i podporu řady charitativních organizací, včetně mezinárodních nevládních organizací. Jeskyně byla předmětem několika výzkumných úkolů, orientovaných k problematice speleotherapie a výsledky byly referovány na mezinárodních a světových kongresech. Při budování speleotherapeutického centra bylo dosud dobrovolnými pracovníky vytvořeno dílo v hodnotě více než 11 mil. Kčs.

V současné době je činnost celého speleotherapeutického centra zcela zásadním způsobem ohrožena skutečností, že centrální objekt, z něhož je zajišťován provoz jeskyně /signální soustavy, bezpečnostní zařízení, elektrické vedení, stravování, ubytování a celé technické zázemí/ se stává předmětem reprivatizace a má přejít zpět do vlastnictví potomků majitelů, kteří se touto problematikou nikdy nezajímali a z důvodů odborných ani zajímat nemohou. Hospodářský objekt Robinson byl předán do vlastnictví České speleologické společnosti v roce 1985, když byl původně konfiskován na základě zákona z roku 1959.

Nadšením speleotherapeutů, speleologů, účelnou pomocí rodičů postižených dětí a po pravdě i pomocí okresních orgánů byl původně devastovaný objekt rekonstruován částkou více než 1,5 mil. Kčs.

Členové speleologické společnosti ani zainteresovaní lékaři nikdy nepřijali hmotnou odměnu za odvedenou práci jak při rekonstrukci, tak při vlastním léčebném speleotherapeutickém procesu.

S ohledem na vyloženě charitativní činnost tohoto střediska, reálné potřeby zdravotnictví a dosažené výsledky při léčení postižených dětí se na Vás obracím se žádostí o pomoc a podporu v řešení tohoto problému. Vycházím přitom z přesvědčení, že průkazně humanitární cíle, kterým je celé středisko věnováno, si zaslouží zásadní řešení a ne aby zaniklo bez odpovídající náhrady k neprospěchu občanů, zvláště pak té nejmenší a nejmladší populace.

Na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k nenahraditelnosti takto očekávané likvidaci zdravotnického zařízení si Vás dovoluji požádat o řešení záležitostí s cílem toto zařízení zachovat ku prospěchu a zdraví našich občanů, zvláště pak naší mládeže.

Přílohy připojené k originálu interpelace:

1. Foto informací nám. min. vlády ČSFR p. Ing. Mikoláše, CSc. na ministra p. Ing. Vavrouška ze dne 12. 9. 1990

2. Foto dopisu UNESCO na ministra ČSFR p. Ing. Vavrouška, CSc. ze dne 17. 9. 1990

3. Foto dopisu International geographical union na ministra ČSFR P. Ing. Vavrouška, CSc. ze dne 18. 9. 1990, vč. přílohy

4. Foto dopisu místopř. ONV Olomouc na p. Ing. Vavrouška, CSc. ze dne 27. září 1990

5. Foto dopisu nám. ministra zdravotnictví ČR ze dne 27. 9. 1990, č. j. LP/5-252-26. 9. 90

6. Foto dopisu nám. ministra zdravotnictví ČR na p. Ing. Vavrouška, CSc. ze dne 28. 9. 1990

V Olomouci, dne 3. října 1990 Josef Bezděk v.r.
poslanec ČNR"

V Praze, dne 16. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP