ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

90

Společná zpráva

výborů České národní rady k návrhům ministra spravedlnosti České republiky na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisky 69 a 72)

Výbory České národní rady po projednání doporučují, aby Česká národní rada zvolila do funkce soudce z povolání k soudům v České republice kandidáty uvedené

1. v tisku 69 oddíl A (kandidáti z řad justičních čekatelů),

2. v tisku 69 oddíl B (soudci, kterým končí volební období a jsou navrženi k opětovnému zvolení) kromě

- JUDr. Vojtěcha Voznici (jeho kandidatura se ještě prošetří),

3. v tisku 72 oddíl a (soudci navrhovaní na další volební období),

4. v tisku 72 oddíl B (soudci z povolání navrhovaní ke zvolení k jiným soudům) kromě

- JUDr. Boženy Gestenové (její kandidatura se ještě prošetří)

- JUDr. Lumíra Červenky (zpětvzetí kandidatury)

- JUDr. Miroslava Balatky (zpětvzetí kandidatury)

- JUDr. Marie Minářové (její kandidatura se ještě prošetří),

5. v tisku 72 oddíl C (rehabilitovaní bývalí soudci) kromě

- JUDr. Josefa Winklera (jeho kandidatura se ještě prošetří),

6. v tisku 72 oddíl D (bývalí soudci, kteří se vrací do justice, advokáti, prokurátoři a podnikoví právníci) kromě

- JUDr. Jiřího Doležala (jeho kandidatura se ještě prošetří)

- JUDr. Ivy Schreiberové (její kandidatura se ještě prošetří)

- JUDr. Milana Sirotka (jeho kandidatura se ještě prošetří)

- JUDr. Marie Nedvědové (zpětvzetí kandidatury)

- JUDr. Marie Žákové (zpětvzetí kandidatury)

- JUDr. Ladislava Sychry (jeho kandidatura se ještě prošetří)

- JUDr. Rudolfa Vorlického (zpětvzetí kandidatury)

- JUDr. Milana Blaha (jeho kandidatura se ještě prošetří)

- JUDr. Jiřího Sedláka (zpětvzetí kandidatury)

- JUDr. Zory Fantové (odvolala svůj souhlas s kandidaturou).

Tiskové opravy

V tisku 69 oddílu B

- Ladislav Moudrý, prom. práv.

- JUDr. Ivana Čeledová

V tisku 72 oddílu B

- JUDr. Věra Kafková, nar. 3.5.1961

- Milada Tylečková (bez titulu)

V tisku 72 oddíl C

- JUDr. Rudolf Goldschmied

- Stanislav Burian, prom. práv., nar. 4.11.1931

V tisku 72 oddíl D

- JUDr. Dana Haňková

- JUDr. Jaroslav Šebánek

- JUDr. Iva Schreibová (uvedeno Schreiberová)

- JUDr. Jan Slanina

V Praze dne 26. října 1990

JUDr. Jan KALVODA v.r.ing. Petr KOZÁNEK v.r
předseda ústavně právního výboru ČNR předseda rozpočtového a kontrolního výboru ČNR
ing. Vlastimil ŠVEC v.r.JUDr. Antonín HRAZDÍRA v.r.
předseda národohospodářského výboru ČNR předseda výboru ČNR pro územní správu a národnosti
ing. Vladimír LAŠTUVKA v.r. MUDr. Petr LOM, CSc., v.r.
předseda výboru ČNR pro životní prostředí a urbanismus předseda výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví
ing. Vladimír ŠUMAN v.r.MUDr. Jaroslava MOSEROVÁ, DrSc., v.r.
předseda výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost předsedkyně výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu
JUDr. Antonín PROCHÁZKA v.r. ing. Jiří FRKAL v.r.
předseda církevního a humanitárního výboru ČNR předseda výboru ČNR pro obchod a cestovní ruchSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP