ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

92 I

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Miroslava Rašky

ministru obrany ČSFR Luboši Dobrovskému

ve věci letecké záchranné služby a možnosti využít k jejímu posílení část vyřazované letecké vojenské techniky

Předseda vlády České republiky Petr Pithart zaslal poslanci Miroslavu Raškovi odpověď obsahující sdělení ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na jeho interpelaci dopisem ze dne 28. února 1991.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď předsedy vlády České republiky Petra Pitharta obsahující sdělení ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci poslance Miroslava Rašky, která zní:

"Vážený pane poslanče, sděluji Vám stanovisko ministra obrany ČSFR pana Luboše Dobrovského k Vaší interpelaci ve věci letecké záchranné služby a možnosti využít k jejímu posílení část vyřazované vojenské letecké techniky:

"Letecká záchranná služba je v současnosti v pozornosti všech resortů, které disponují vrtulníkovou technikou, zejména vrtulníky Mi-2. Jedná se o podnik Slovair, FMV a Čs. armádu.

Snahou letectva Čs. armády je zapojit se do LZS na území ČSFR v únosné a rozumné míře. Předkládáme do budoucna 6 středisek, která by byla zabezpečena vrtulníky Čs. armády.

V současnosti provádí Čs. armáda sekundární zásahy LZS vrtulníky Mi-l7 a Mi-8 v Prostějově, Českých Budějovicích, Plzni, v Praze - Kbelích a v Piešťanech. Od 1. 4. 1991 je předpoklad vytvoření primárních středisek v Českých Budějovicích a Pelhřimově. V roce 1992 bude ukončena reorganizace vrtulníkového letectva Čs. armády. Vrtulníky budou rozmístěny celkem na 8 letištích na celém teritoriu ČSFR. Organizačně budou začleněny do brigád vojenského letectva a do samostatného vrtulníkového záchranného útvaru CO, jehož jedním z hlavních úkolů bude právě letecká záchranná služba. Organizačně budou vytvořeny podmínky, aby u každého letiště mohla být zabezpečena primární LZS vrtulníky Mi-2 a sekundární zásahy vrtulníky Mi-17 (8).

Největším problémem v současnosti je komplexnost zabezpečování výstavby LZS. Tento systém se vyvíjí značně živelně, projevují se zájmy a snahy o zabezpečení další existence u všech provozovatelů. Výstavba LZS na území ČSFR není centrálně řízena. V poslední době se snaží tohoto úkolu ujmout Modrá hvězda života. Jsem toho názoru, že MHŽ je vhodným subjektem, který je schopen LZS centrálně organizovat." S pozdravem

V Praze dne 28. února 1991 Petr Pithart, v.r."

V Praze dne 14. března 1991

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP