ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

92 J

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Lubomíra Nedbálka

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi

ve věci situace v resortu federálního ministerstva vnitra a ministerstva obrany

Předseda vlády České republiky Petr Pithart zaslal poslanci Lubomíru Nedbálkovi odpověď obsahující stanovisko ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského k jeho interpelaci dopisem ze dne 28. února 1991.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď předsedy vlády České republiky Petra Pitharta obsahující sdělení ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci poslance Lubomíra Nedbálka, která zní:

"Vážený pane poslanče, sděluji Vám stanovisko ministra obrany ČSFR pana Luboše Dobrovského k Vaší interpelaci ve věci situace v resortu ministerstva obrany:

"Vojenská kontrarozvědka, jako složka federálního ministerstva vnitra, byla vyjmuta z podřízenosti ministra vnitra ČSFR usnesením předsednictva vlády ČSFR č. 3 ze dne 4. 1. 1990 a začleněna do podřízenosti federálního ministerstva obrany. K faktickému předání složky od FMV k FMO došlo až 1. 7. 1990, a to poté, kdy s příslušníky VKR byly provedeny atestace. Jako důsledek atestace - ať přímý či nepřímý - odešlo od vojenské kontrarozvědky 324 osob a pouze zbytek byl převeden pod FMO jako vojenské obranné zpravodajství.

Vzhledem k výhradám, které jsem měl k atestacím, jsem rozhodl rozkazem č. 0012/90 ze dne 25. 10. 1990 pozastavit činnost této složky. Zároveň jsem nařídil provést prověrky příslušníků bývalé vojenské kontrarozvědky a souběžně výběr do zcela nově koncipovaných složek zpravodajské ochrany armády.

Členy prověrkových komisí, které již 25. 11. 1990 zahájily činnost, jsou poslanci branných a bezpečnostních výborů Federálního shromáždění pánové Jan Šolc, MUDr. Jiří Soukup a ing. Alojz Rajnič, dále reaktivovaní důstojníci, členové Sdružení vojenská obroda a představitelé vojenské veřejnosti z útvarů a štábů. Prověrkové komise posoudí způsobilost příslušníků bývalé vojenské kontrarozvědky ke službě. S výsledky prověrek budou seznámeny BBV FS ČSFR." S pozdravem

V Praze dne 28. února 1991 Petr Pithart, v.r."

V Praze dne 14. března 1991

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP