ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

92 L

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Lubomíra Nedbálka

na vládu České republiky

ve věci navrácení reprezentační budovy konzulátu SSSR v Brně-Pisárkách a jejího opětovného využití pro potřeby školství

Místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier odpověděl poslanci Lubomíru Nedbálkovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 17. dubna 1991.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera na interpelaci poslance Lubomíra Nedbálka, která zní:

"Vážený pane poslanče, k Vaší interpelaci, kterou mně postoupil p. předseda vlády ČR p. Pithart a která se týká budovy užívané konzulátem SSSR v Brně, Vám sděluji, že v této záležitosti vstoupilo již FMZV v jednání se sovětskou stranou. Konzulát SSSR má budovu pronajatu od Správy služeb diplomatického sboru. Vzhledem k našim mezinárodně politickým závazkům nelze tuto záležitost řešit jednostranným vypovězením konzulárního úřadu, avšak dohodou o uvolnění budovy, která umožní užívat ji pro účel, který uvádíte. O postupu jednání budeme informovat předsedu vlády ČR. S úctou

V Praze dne 17. dubna 1991Jiří Dienstbier, v.r."

V Praze dne 26. dubna 1991

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP