ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

93

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 31. října do 15. listopadu 1990

Podle § 32 odst. a) zákona České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo k jedné schůzi, a to 31. října 1990.

Na své schůzi 31. října předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo zákon přijatý v 6. schůzi České národní rady,

- vzalo na vědomí informaci předsedy rozpočtového a kontrolního výboru o některých nevyřešených organizačních a věcných stránkách kontrolní činnosti státní správy po volbách do zastupitelstev v obcích a požádalo předsedu vlády ČR o řešení této situace,

- souhlasilo s doplněním stálé zemědělsko-potravinářské a lesnické komise předsednictva České národní rady o poslance Jaroslava Cabala, Čestmíra Hofhanzla, Jana Litomiského, Karla Pecháčka a Vladimíra Budínského,

- souhlasilo s uvolněním poslance Zbyňka Mácy ze zaměstnání pro výkon poslanecké funkce, a to od 1. 12. 1990 do konce volebního období,

- přijalo usnesení ke stanovisku České volební komise k podnětu Karla Světničky z Havířova v tomto znění:

"Předsednictvo České národní rady

došlo k závěru, že není příslušné k řešení volebních stížností. Každý, kdo má výhrady k průběhu voleb, se musí obrátit na příslušnou okresní, v Praze na městskou volební komisi. Pokud stěžovatel nebude s rozhodnutím okresní, případně městské komise souhlasit, může se obrátit na Českou volební komisi, jejíž rozhodnutí je konečné."

- přikázalo k projednání

- vládní návrh zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (tisk FS 216)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- vládní návrh devizového zákona (tisk FS 237)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- vládní návrh zákona o cenách (tisk FS 234)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch

- vládní návrh zákona o dluhopisech (tisk FS 238)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- vládní návrh zákona o uprchlících (tisk FS 239)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví

- vládní návrh zákona o zaměstnanosti (tisk FS 215)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. (tisk FS 240)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

- národohospodářskému výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (tisk FS 243)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro územní správu a národnosti

- národohospodářskému výboru ČNR

- výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR

V Praze 15. listopadu 1990

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP