ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

95

INTERPELACE

poslance Františka Nerada

ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi

ve věci problémů ověřování vlastnických vztahů pozemků a nemovitostí podnikem Geodezie s. p.

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Františka Nerada ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi:

"Vážený pane ministře, v současné době, kdy vstoupí v platnost důležité ekonomické zákony, zákon o restituci a jiné, vstupuje do popředí důležitost přesného a hlavně rychlého ověření vlastnických vztahů k pozemkům, stavbám a ostatním nemovitostem. K tomuto ověřování je určen pouze státní podnik Geodezie. Dle mého průzkumu je tento podnik v současné době zahlcen nezvládnutelným množstvím žádostí o výpisy, snímky a jiné náležitosti. Tyto doklady se vydávají občanům archaickým způsobem a přes veškeré úsilí pracovníků jsou výsledky jejich práce pomalé, což nevyhovuje ani pracovníkům Geodezie ani občanům.

Domnívám se, že by bylo možné využít znovu pomoci referátu bývalé "Pozemkové knihy" na státních notářstvích nebo vyčlenit některý referát státní správy na stávajících ONV nebo budoucích Okresních úřadech, alespoň na dobu účinnosti zákona o restituci. Domnívám se, že vhodným koordinačním postupem by bylo možné tuto situaci vyřešit ke spokojenosti všech zainteresovaných stran hlavně občanů.

V Praze, dne 31. října 1990 František Nerad, v.r."

V Praze, dne 2. listopadu 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP