ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

100A

ODPOVĚD NA INTERPELACI

poslance Václava Šplíchala

ministrovi vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi

ve věci bezpečnostní situace v obci Borohrádek

Ministr vnitra České republiky Tomáš Sokol odpověděl poslanci Václavu Šplíchalovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 10. ledna 1991.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola na interpelaci poslance Václava Šplíchala, která zní:

"Vážený pane poslanče, na 6. schůzi České národní rady jste vznesl interpelaci ve věci bezpečnostní situace v obci Borohrádek v souvislosti s fyzickým napadením občana Jaroslava Vanického. Postup příslušníků OO VB Týniště nad Orlicí v dané věci byl přešetřen Inspekcí pro VB úřadovnou v Hradci Králové.

Dne 28. 9. 1990 kolem 23. 00 hodin došlo v obci Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou k fyzickému napadení Jaroslava Vanického ml. a Jaroslava Vanického st. partou mladistvých osob. Případ byl telefonicky oznámen paní Vanickou na linku 158, která je svedena na OO VB Kostelec nad Orlicí. Odtud bylo hlášení ve 23.45 hod. předáno místně příslušnému OO VB v Týništi nad Orlicí, kde vykonával službu nstržm. Ivan Novák. Po obdržení hlášení vyjel na místo činu, kam se dostavil v 00.05 hod. dne 29. 9. 1990. Ve věci provedl neodkladné šetření, ve kterém pokračoval i 30. 9. 1990. Jako pachatelé byli zjištěni Martin Lukacz, Jaroslava Šrámková, Zdeněk Myška, Marcel Veselý, Petr Kňourek a Robert Rybín. Dne 10. 10. 1990 bylo vyšetřovatelem zahájeno trestní stíhání a vzneseno obvinění pro trestný čin podle §§ 9/2 k § 202/1 a 9/2 k § 221/1 trestního zákona.

Šetřením pracovníků Inspekce pro VB bylo potvrzeno, že nstržm. Novák po příjezdu na místo činu pronesl nevhodný výrok "chtěli jste demokracii, tak ji máte". Takové jednání je samozřejmě nepřípustné. Záležitost byla předána veliteli OS VB Rychnov nad Kněžnou ke kázeňskému vyřešení.

Pochybení se dopustil kpt. Hladík, když občanka Marie Šebestová chtěla zaprotokolovat výrok nstržm. Nováka a jelikož znala pouze jeho identifikační číslo, dožadovala se sdělení jména. Správně měl kpt. Hladík tuto skutečnost sepsat a postoupit k prošetření příslušnému orgánu. I v tomto případě bylo vedením OS VB Rychnov nad Kněžnou provedeno opatření, aby se napříště podobná věc nemohla opakovat.

Pokud jde o Váš požadavek na zřizování stálých policejních stanic i v menších obcích, chtěl bych Vás ujistit, že v rámci reorganizace Veřejné bezpečnosti již dochází k postupnému zřizování nových základních útvarů. Od 1. 6. 1990 do 31. 12. 1990 bylo na území ČR zřízeno celkem 39 nových obvodních oddělení. Od počátku letošního roku to bylo dalších 9 obvodních oddělení. Tento proces je však limitován ekonomickými a technickými podmínkami jako jsou ubytovací možnosti a početní stavy příslušníků VB. V samotné obci Borohrádek bylo dne 1. 1. 1991 zřízeno tzv. vysunuté pracoviště OO VB Týniště nad Orlicí v počtu tří příslušníků. V plném provozu bude od 15. 1. 1991, neboť se v současné době dokončuje jeho materiálně technické zabezpečení.

V Praze dne 10. ledna 1991
Tomáš Sokol, v. r."

V Praze dne 16. ledna 1991

Dagmar Burešová, v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP