Vystoupení členů vlády České republiky na schůzích České národní rady

K L A U S Václav


předseda vlády

2.ČNR,13.7.1992,25-57,198-202 programové prohlášení vl.
10.ČNR,16.12.1992,12-6 odůvodnění T 152
15.ČNR,19.12.1992,12-3,21 odůvodnění T 210


B E N D A František


ministr životního prostředí

8.ČNR,24.11.1992,96-7 odůvodnění T 128


D L O U H Ý Vladimír


ministr průmyslu a obchodu

8.ČNR,24.11.1992,49-55 odůvodnění T 116
16.ČNR,20.12.1992,90-1 odůvodnění T 240


D Y B A Karel


ministr hospodářství

4.ČNR,23.9.1992,142-5,166-7 k T 23
16.ČNR,20.12.1992,81-2 odůvodnění T 234
16.ČNR,20.12.1992,86-7 odůvodnění T 237
16.ČNR,20.12.1992,96-7,99 odůvodnění T 238


K A L V O D A Jan


místopředseda vlády

viz Vystoupení poslanců

K O Č Á R N Í K Ivan


místopředseda vlády a ministr financí

4.ČNR,24.9.1992,226-35,269-79 odůvodnění zprávě vl. o vývoji rozpočtového hospodaření ČR v I. pololetí 1992
5.ČNR,20.10.1992,19-21 odůvodnění T 48
5.ČNR,20.10.1992,24-9 odůvodnění T 79
5.ČNR,20.10.1992,34-7 odůvodnění T 11
5.ČNR,20.10.1992,47-51 odůvodnění T 18
5.ČNR,20.10.1992,66-71,81-4 odůvodnění T 51
7.ČNR,20.11.1992,174-6 k T 115
8.ČNR,24.11.1992,93-4 odůvodnění T 117
11.ČNR,17.12.1992,41-2 odůvodnění T 183
11.ČNR,17.12.1992,45-6,66-7 odůvodnění T 191
12.ČNR,18.12.1992,8-29,34-5 odůvodnění T 171
90-1
14.ČNR,19.12.1992,14-9,44-50 odůvodnění T 171
16.ČNR,20.12.1992,106-7,111-3 odůvodnění T 225
16.ČNR,20.12.1992,120-1 odůvodnění T 224


L O M Petr


ministr zdravotnictví

viz Vystoupení poslanců

L U X Josef


místopředseda vlády a ministr zemědělství

4.ČNR,22.9.1992,51-3,60 odůvodnění T 26
5.ČNR,21.10.1992,116-8 odůvodnění T 47
6.ČNR,17.11.1992,120-1,130-1 odůvodnění T 50
8.ČNR,24.11.1992,118-9 k T 108
15.ČNR,19.12.1992,51-3,72-5 k T 108


N O V Á K Jiří


ministr spravedlnosti

viz Vystoupení poslanců

P I Ť H A Petr


ministr školství, mládeže a tělovýchovy

7.ČNR,19.11.1992,65-6 k T 299
7.ČNR,19.11.1992,88 k návrhu usn. ČNR k současné státoprávní situaci
8.ČNR,24.11.1992,89-90 odůvodnění T 130
8.ČNR,24.11.1992,91-2 odůvodnění T 131
16.ČNR,20.12.1992,72-4 k T 190


R U M L Jan


ministr vnitra

8.ČNR,24.11.1992,58-9 odůvodnění T 118
8.ČNR,24.11.1992,61-2,64-5 odůvodnění T 119
8.ČNR,24.11.1992,66-7 odůvodnění T 121
8.ČNR,24.11.1992,68-71 odůvodnění T 122
8.ČNR,24.11.1992,72-4 odůvodnění T 123
8.ČNR,24.11.1992,75-6 odůvodnění T 124
16.ČNR,21.12.1992,188-9 odůvodnění T 227
16.ČNR,21.12.1992,192-200 odůvodnění T 206
19.ČNR,29.12.1992,12-5,18-9 odůvodnění T 208
20.ČNR,30.12.1992,25-7 odůvodnění T 293


S K A L I C K Ý Jiří


ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci

9.ČNR,15.12.1992,50-1 k návrhu na volbu člena prezidia FNM
16.ČNR,20.12.1992,102-3 odůvodnění T 226


V O D I Č K A Jindřich


ministr práce a sociálních věcí

6.ČNR,17.11.1992,67-71,75-6 odůvodnění T 132
7.ČNR,20.11.1992,138-40,256-61 odůvodnění T 62
7.ČNR,20.11.1992,209-10 k T 115
7.ČNR,19.11.1992,299-300,305-6 odůvodnění T 61
8.ČNR,24.11.1992,77-9 odůvodnění T 125
8.ČNR,24.11.1992,80-2 odůvodnění T 126
16.ČNR,22.12.1992,230-4,265-7 odůvodnění T 214


Z I E L E N I E C Josef


ministr zahraničí

11.ČNR,17.12.1992,36 odůvodnění T 181
11.ČNR,17.12.1992,43 odůvodnění T 184
Přihlásit/registrovat se do ISP