Digitální knihovna

Česká národní rada
1992 - 1992


Tisky

1  2  3

č. 1Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. května do 28. června 1992
č. 2ZÁKONNÉ OPATŘENÍ předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
č. 3ZÁKONNÉ OPATŘENÍ předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
č. 4Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky.
č. 5Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992, o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu.
č. 6Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích.
č. 7Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
č. 8Zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.
č. 9Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června do 13. července 1992.
č. 10Návrh poslanců České národní rady Jana Černého, Vladimíra Budínského a Vlastimila Tlustého na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 243/1992 Sb.
č. 11Vládní návrh Zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů.
č. 12Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslanců na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb.
č. 13Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 3 11/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství (tisk 15).
č. 14Rozpočet Pozemkového fondu ČR na období červenec až prosinec 1992
č. 15Návrh poslance České národní rady Josefa JANEČKA na vydání Zákona České národní rady kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.
č. 16O činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. července do 25. srpna 1992
č. 17Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 243/1992 Sb.
č. 18Vládní návrh Zákon České národní rady o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců.
č. 19Interpelace poslance ČNR Vladimíra Řezáče na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci učitele 7. ZŠ v Lounech PhDr. Ivo Honického
č. 19aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Řezáče na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci učitele 7. ZŠ v Lounech PhDr. Ivo Honického
č. 20Návrh poslanců České národní rady Emila Jaroše, Hany Orgoníkové, Pavla Šafaříka, Vladimíra Šumana, Pavla Tollnera, Vlastimila Vlčka a Zdeňka Vlčka na vydání zákona České národní rady o sídle České národní rady.
č. 21Vládní návrh Zákon České národní rady o Vězeňské službě České republiky.
č. 22Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh na vydání zákona České národní rady o sídle České národní rady (tisk 20).
č. 23Vládní návrh Zákon České národní rady, o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky.
č. 25Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 3. schůzi České národní rady konané ve dnech 25. a 26.srpna 1992.
č. 25aOdpověď na interpelaci poslankyně ČNR Gerty Mazalové na vládu České republiky ve věci pomoci chorvatským sirotkům
č. 25bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Zdeňka Vorlíčka na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci formulace zájmů České republiky
č. 25cOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Sourala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci "dočasného vnitřního platového předpisu" školského úřadu Mladá Boleslav
č. 25dOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vlastislava Kuchaře na místopředsedu vlády České republiky a ministerstva financí Ivana Kočárníka ve věci krácení dotací ze státního rozpočtu České republiky v roce 1992
č. 26Vládní návrh Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství.
č. 27Návrh na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fysické osoby.
č. 28Návrh zákona České národní rady o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky
č. 29Návrh Zákon o Bezpečnostní informační službě České republiky
č. 30Návrh skupiny poslanců ČNR J. Jegly, J. Kryčera a D. Štambery na vydání zásad zákona o vinohradnictví a vinařství.
č. 31Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství (tisk 26).
č. 32Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh na vydání zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů (tisk 11).
č. 33Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh na vydání zákona České národní rady o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců (tisk 18).
č. 34Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě vládní návrh na vydání zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 23).
č. 35Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh na vydání zákona České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky (tisk 29).
č. 36Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh na vydání zákona České národní rady o psychologické činnosti a psychologické komoře České republiky (tisk 28).
č. 37Návrh Usnesení České národní rady, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb. (tisk 27).
č. 38Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství (tisk 15)
č. 39Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady E. Jaroše, H. Orgoníkové, P. Šafaříka, V. Šumana, P. Tollnera, V. Vlčka a Z. Vlčka na vydání zákona ČNR o sídle České národní rady (tisk 20).
č. 40Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství (tisk 26).
č. 41Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 23).
č. 42Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.
č. 43Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky (tisk 29)
č. 44Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. srpna do 22. září 1992.
č. 45Interpelace poslance ČNR Jaroslava Broulíka na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci vládní politiky k černouhelnému hornictví.
č. 45aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Broulíka na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci vládní politiky k černouhelnému hornictví v České republice
č. 46Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Vězeňské službě České republiky (tisk 21)
č. 47Vládní návrh Rozpočtu Pozemkového fondu ČR na období červenec až prosinec 1992
č. 48Vládní návrh Zákon České národní rady emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991.
č. 49Zásady zákona České národní rady o Státní pokladně České republiky.
č. 50Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
č. 51Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb.
č. 52Návrh na složení prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
č. 53Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 (tisk 48).
č. 54Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992.
č. 55Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 (tisk 48).
č. 56Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů (tisk 11).
č. 57Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců (tisk 18).
č. 59Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992.
č. 60Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 23. září do 19. října 1992
č. 61Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony.
č. 62Vládní návrh zákona ČNR, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
č. 63Návrh poslanců České národní rady Petra Koháčka, Hany Marvanové, Ondřeje Zeminy, Kateřiny Lojdové, Vladimíra Koronthályho a Pavla Šafaříka na vydání zákona České národní rady o Tiskové kanceláři České republiky
č. 64Návrh poslanců České národní rady Ludvíka Motyčky a Josefa Janečka na vydání zákona České národní rady o poskytování osobních požitků duchovním Apoštolské církve v České republice.
č. 65Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady P. Koháčka, H. Marvanové, O. Zeminy, K. Lojdové, V. Koronthályho a P. Šafaříka na vydání zákona ČNR o Tiskové kanceláři České republiky (tisk 63).
č. 66Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v České národní radě návrh poslance Petra Koháčka a dalších na vydání zákona České národní rady o Tiskové kanceláři České republiky (tisk 63).
č. 67Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
č. 68Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tisk 62).
č. 69Vládní návrh zásad zákona ČNR o majetku České republiky.
č. 70Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
č. 71Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci žádosti ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické v Božetěchově ulici v Olomouci o úpravu učebních plánů a počtu vyučovacích hodin.
č. 71aOdpověď na interpelaci ve věci úpravy učebních plánů a zavedení nového studijního oboru skupiny Elektro na střední průmyslové škole elektrotechnické, Božetěchova ulice, Olomouc
č. 72Interpelace poslance ČNR Vladimíra Procházky na místopředsedu vlády a ministra zemědělství České republiky Josefa Luxe ve věci svízelné situace v zemědělském výzkumu.
č. 72aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Procházky na místopředsedu vlády a ministra zemědělství České republiky Josefa Luxe ve věci svízelné situace v zemědělském výzkumu
č. 73Interpelace na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického ve věci konkurenčního privatizačního projektu na Šlechtitelskou stanici v Kralicích na Hané.
č. 73aOdpověď na interpelaci ve věci konkurenčního privatizačního projektu na Šlechtitelskou stanici v Kralicích na Hané
č. 74Interpelace poslance ČNR Jiřího Šolera na ministra životního prostředí České republiky Františka Bendu ve věci výstavby spalovny toxických odpadů na pozemku obce Boršice u Buchlovic.
č. 74aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jiřího Šolera na ministra životního prostředí České republiky Františka Bendu ve věci výstavby spalovny toxických odpadů na pozemku obce Boršice u Buchlovic
č. 75Interpelace poslance ČNR Jana Vraného na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci nepříznivého dopadu zpřísněného režimu výdajové části státního rozpočtu na zemědělskou výrobu.
č. 75aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jana Vraného na předsedu vlády České republiky ve věci nepříznivého dopadu zpřísněného režimu výdajové části státního rozpočtu na zemědělskou výrobu
č. 75bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jana Vraného na předsedu vlády České republiky ve věci nepříznivého dopadu zpřísněného režimu výdajové části státního rozpočtu na zemědělskou výrobu
č. 76Interpelace poslance ČNR Jana Kryčera na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka ve věci finanční dotace Městskému úřadu ve Šlapanicích na okrese Brno - venkov.
č. 76aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jana Kryčera na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka ve věci finanční dotace Městskému úřadu ve Šlapanicích na okrese Brno - venkov
č. 77Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci ing. Jany Dudkové, bytem Pstruží čp. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm
č. 77aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Sourala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci ing. Jany Dudkové, bytem Pstruží čp. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm
č. 78Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 4. schůzi ČNR konané ve dnech 22. až 24. srpna 1992
č. 78aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Václava Trojana na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka ve věci současné ekonomické situace českého vysokého školství
č. 78bOdpověď na interpelaci poslance ČNR Pavla Hirše na ministra zdravotnictví České republiky Petra Loma ve věci vládní politiky k úhradě nákladů, především léků spojených s léčbou některých nemocí
č. 78cOdpověď na interpelaci poslance ČNR Alfréda Frommera na ministra mezinárodních vztahů České republiky Josefa Zieleniece ve věci interpretace některých výroků, týkajících se budoucího vývoje vztahů České republiky a Spolkové republiky Německo
č. 78dODPOVĚĎ NA PODNĚT poslance ČNR Jiřího Šolera na generálního prokurátora České republiky JUDr. Jiřího Šetinu ve věci trestního oznámení proti neznámému pachateli
č. 78eODPOVĚĎ NA OTÁZKU poslance ČNR Jiřího Vyvadila na generálního prokurátora české republiky JUDr. Jiřího Šetinu ve věci vyřešení problému prostituce
č. 78fOdpověď na otázku poslance ČNR Jiřího Vyvadila na ministra vnitra české republiky Jana Rumla ve věci vyřešení problému prostituce
č. 78gODPOVĚĎ NA OTÁZKU poslance ČNR Jiřího Vyvadila na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka ve věci řešení problému prostituce
č. 78hODPOVĚĎ NA OTÁZKU poslance ČNR Vítězslava Valacha na ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci obsazování vedoucích míst na ministerstvu vnitra České republiky
č. 78iODPOVĚĎ NA OTÁZKU poslance ČNR Jozefa Wagnera na vládu České republiky ve věci reakce mezinárodní veřejnosti a případných důsledků pro Českou republiku, nebude-li k 31. 12. 1992 přijata ústava ČR a dojde-li k tomuto datu k rozpadu České a Slovenské federativní republiky
č. 78jODPOVĚĎ NA PODNĚT poslance ČNR Jiřího Karase na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci uceleného řešení havárií a katastrof v České republice
č. 79Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1991.
č. 80Interpelace na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve naléhavé věci předkladu zprávy české vlády o výsledcích analýzy různých variant řešení vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejich možných dopadů na občany České republiky.
č. 80aOdpověď na interpelaci ve věci předložení zprávy české vlády o výsledcích analýzy různých variant řešení vztahů mezi ČR a SR a jejich možných dopadů na občany ČR
č. 81Interpelace poslance ČNR Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti České republiky Jiřího Nováka ve věci usnesení Krajského soudu v Brně.
č. 81aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti České republiky Jiřího Nováka ve věci usnesení krajského soudu v Brně
č. 82Interpelace poslance ČNR Oldřicha Vrchy na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického ve věci jednání Okresní privatizační komise v Prostějově.
č. 82aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Oldřicha Vrchy na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického ve věci jednání Okresní privatizační komise v Prostějově
č. 83Interpelace poslance ČNR Oldřicha Vrchy na ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky Karla Dybu ve věci odbavování cestujících systémy AMS u ČSAD a ARES u ČSD.
č. 83aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Oldřicha Vrchy na ministra hospodářství České republiky Karla Dybu ve věci odbavování cestujících systémy AMS u ČSAD a ARES u ČSD
č. 84Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh na vydání zákona ČNR, který se mění a doplňuje zákon ČNR č. 284/1991 Sb.
č. 85Návrh zásad nového systému odměňování státních funkcionářů
č. 86Návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb.
č. 87Ústní interpelace, otázky a podněty přednesené na 5. schůzi ČNR konané ve dnech 20. až 22. října 1992
č. 87aOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jozefa Wagnera na předsedu vlády České republiky ve věci stanoviska vlády České republiky k nutnosti rozpravy o geopolitických a globálních problémech vzniklých po dělení ČSFR v České národní radě
č. 87bOdpověď na podnět poslance ČNR Dalibora Matulky na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci zvážení možnosti vydávání bulletinu pro poslance České národní rady
č. 87cOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jiřího Vyvadila na ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci policejního zásahu při Velké pardubické
č. 87dOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jozefa Wagnera na ministra státní kontroly České republiky Igora Němce ve věci kontrolní působnosti ministerstva státní kontroly České republiky
č. 87eOdpověď na interpelaci poslance ČNR Jiřího Šolera na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci majetku Socialistického svazu mládeže a majetku KSČ, který podle zákona č. 497/1990 měl být předán československému lidu
č. 87fOdpověď na interpelaci ve věci navrácení zemědělského majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., kterým se doplňuje citovaný zákon a zejména zákon ČNR č. 243/1992 Sb.
č. 88Návrh ústavně právního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky.
č. 89Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
č. 90Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR vládní návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (tisk 50).
č. 91Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hl. městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb. (tisk 86).
č. 92Návrh Usnesení ČNR, kterým se výjimečně povoluje projednat v ČNR návrh ústavně právního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky (tisk 88).
č. 93Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (tisk 50)
č. 94Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony (tisk 61)
č. 95Společná zpráva výborů ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tisk 62).
č. 96Společná zpráva výborů ČNR k návrhu ústavně právního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky (tisk 88).
č. 97Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 20. října do 16. listopadu 1992.
č. 98Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona ČNR o spotřebních daních
č. 99Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona ČNR o dani z přidané hodnoty
č. 100Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona ČNR o daních z příjmů
1  2  3


Přihlásit/registrovat se do ISP