Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 10. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 10. schůze, 3. dubna 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena ve 13.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


66. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53 -třetí čtení

Poslanec Karel Machovec
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Machovec
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Karel Machovec
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Páv
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena ve 14.05 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.14 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Vojtěch Filip


67. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 123

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze opět přerušena v 15.12 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.23 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Robert Kolář


56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář


58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář


63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Robert Kolář


60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec František Čech
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 15.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.59 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


20. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslankyně Hana Škorpilová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Hana Škorpilová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Pan poslanec říká
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze opět zahájena v 16.59 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jaroslav Novák
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Paní poslankyně, páni poslanci, tím končím dnešní jednání a oznamuji, že budeme pokračovat zítra v 9.30 hodin, a to takto


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP