Stenografický zápis 11. schůze, 31. ledna 2007


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Eva Dundáčková


10. Návrh poslance Martina Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Kateřina Jacques


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Gabriela Kalábková


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Zdeněk Prosek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Kala
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Maršíček


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka


20. Návrh poslanců Michala Haška, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - prvé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Libor Ambrozek


21. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Evy Dundáčkové, Vladimíry Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Hana Šedivá


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Daniel Reisiegel
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


24. Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení

Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Jana Rybínová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo ve 13.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP