Stenografický zápis 66. schůze, 9. prosince 2009


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vladimír Šoltys
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Exner


86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení

Předseda vlády ČR Jan Fischer
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec David Šeich
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec David Šeich
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec David Šeich
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Gabriela Kalábková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř


104. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


105. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


106. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


107. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


108. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


160. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř


161. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.36 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Langer
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jindřich Valouch
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Monika Hašková
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Monika Hašková
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.30 hodin.)
(Jednání pokračuje v 17.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.35 hodin.)
(Přestávka byla prodloužena do 19.30 hodin, poté až do 20 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 20.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 20.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo ve 20.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP